Розділи економіки

Поняття продуктивності праці і значення продуктивності праці у збільшенні обсягу виробництва с/г продукції

Персонал як певна сукупність працівників підприємства становить ресурс, який залучається для здійснення господарської діяльності. Інтерес власників підприємства до ефективного використання персоналу зумовлений насамперед, наявністю витрат на його утримання і прагненням максимізувати їх віддачу. Ефективність використання трудового ресурсу тобто ефективність роботи персоналу, полягає в досягненні підприємством максимальних результатів при використанні наявної кількості працівників певних професій, кваліфікацій тощо.

З метою отримання уявлення про ефективність використання персоналу і пошуку резервів її зростання необхідно здійснити оцінку ефективності використання персоналу в такій послідовності:

· оцінка витрат підприємства на персонал;

· оцінка ефективності роботи персоналу;

- оцінка ефективності витрат підприємства на персонал.Така оцінка може проводитися за допомогою системи показників:

· показники, які характеризують рівень витрат підприємства па персонал;

· показники, що безпосередньо оцінюють ефективність роботи персоналу;

· показники, які характеризують ефективність витрат підприємства на персонал.

Підприємство витрачає певну суму коштів, пов'язану з залученням до роботи персоналу, тобто здійснює витрати на персонал. До таких витрат належить заробітна плата; нарахування на заробітну плату у вигляді відрахувань на соціальне і пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві; витрати підприємства на соціальні витрати і пільги, на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, на виплату дивідендів тощо.

Серед показників витрат на персонал:

— загальна сума поточних витрат на персонал підприємства;

— витрати на оплату праці (фонд оплати праці підприємства);

— середня заробітна плата;

— величина обов’язкових соціальних виплат які здійснюються відповідно до норм чинного законодавства;

— поточні витрати на утримання соціальної інфраструктури підприємства; середні витрати на утримання одного працівника;

— частка витрат на заробітну плату у складі поточних

— витрат підприємства;

— частка витрат на утримання персоналу у складі поточних витрат підприємства;

— частка витрат на заробітну плату у складі доходу підприємства.

Пошук напрямків економії витрат на персонал можна здійснити через аналіз рівня ефективності його праці. Безпосередньо ефективність роботи персоналу оцінюють за допомогою показників, які відображають рівень продуктивності праці на підприємстві. Показники продуктивності праці можуть бути покладені в основу системи мотивації персоналу підприємства.

Продуктивність праці - це економічна категорія, яка відображає результативність та ефективність праці людини. Сутність продуктивності праці полягає в тому, що одна й та сама жива конкретна праця залежно від умов виробництва може виробляти за одиницю часу різну кількість продукції. Обсяг виробленої на підприємстві продукції за певний період часу залежить від рівня продуктивності праці і чисельності залучених для виконання роботи працівників[6].

Q = W • Ч, (1.1)

продуктивність праця оплата

де Q - обсяг виробництва продукції підприємства за певний період;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.