Розділи економіки

Фактори і резерви підвищення продуктивності праці

Важливими факторами зростання продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка є: підвищення технічного рівня сільськогосподарського виробництва, що досягається за рахунок комплексної механізації і автоматизації, підвищення якості продукції, поліпшення використання матеріалів, палива та інших енергоресурсів, упровадження нових, ефективніших видів сировини тощо. Втім, все це вимагає залучення додаткових фінансових ресурсів, які у підприємстві поки що відсутні.

Тому, для підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка, важливе значення має вишукування і використання всіх наявних резервів. Під резервами варто розуміти ще не використані можливості підвищення продуктивності праці у підприємстві за рахунок найкращого використання всіх факторів її зростання.

В ході дослідження встановлено, що у ПСП ім. Шевченка не використаними резервами росту продуктивності праці є: удосконалення управління виробництвом, скорочення втрат робочого часу (зменшення простоїв, невиходів на роботу); збільшення норм і зон обслуговування у тваринництві; зміни в спеціалізації виробництва, не пов’язані з впровадженням нової техніки; впровадження прогресивних форм організації праці; зменшення кількості працівників, які не виконують норми виробітку, тощо.

Зокрема, у результаті аналізу використання фонду робочого часу у ПСП ім. Шевченка (табл. 15, стор. 47) виявлено, що втрати робочого часу через різні суб’єктивні причини (прогули, простої, додаткові відпустки з дозволу адміністрації) у розрахунку на одного працівника становили 40,3 год, а на всіх працівників - 1983,6 год. Ці втрати можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу, що складають близько 2 % всіх трудозатрат виробничої програми підприємства. Тобто, у ПСП ім. Шевченка є можливість підвищити рівень продуктивності праці на 2 % за рахунок ефективнішого використання робочого часу.

Крім цього, ефективніше використання робочого часу уможливить вивільнення деяких категорій працівників. У таблиці 3.1 проведемо плановий розрахунок чисельності працівників у ПСП ім. Шевченка. Вихідними даними при плануванні персоналу на 2015 рік у підприємстві є виробнича програма, норми витрат праці, баланс робочого часу (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Планова чисельність працівників ПСП ім. Шевченка

Показники

Одиниці виміру

2012 р.

2015 р.

Виробництво валової продукції

тис. грн.

1337,7

2234,5

Трудомісткість продукції

нормо/годин

3

2,613

Товарна продукція

тис. грн.

5370,0

5820

Трудомісткість виробничої програми

тис. нормо-годин

113,2

111,725

Корисний фонд часу робітн.

год.

1900

1900

Коефіцієнт виконання норм

1,1

1,2

Кількість робітників-підрядників

Осіб

32

30

Кількість інших категорій працівників

Осіб

4

4

Кількість працівників, всього

Осіб

36

34

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Планування діяльності промислового підприємства
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту чи ту місію і діють на засаді певних правил і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.