Розділи економіки

Фактори і резерви підвищення продуктивності праці

Важливим соціальним фактором підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка є взаємовідносини між управлінським апаратом (менеджерами) і виконавцями, роботодавцями і виконавцями. Менеджери повинні турбуватися про працівників, прислуховуватися до їх порад щодо поліпшення організації виробництва, вдосконалення його технічної бази, об’єктивно оцінювати роботу кожного члена трудового колективу. Етика взаємовідносин між керівниками і підлеглими вимагає взаємоповаги. Менеджери повинні спокійно реагувати на помилки виконавців, виправляти їх, не роблячи зауважень винним у присутності інших працівників.

На підприємстві для використання резервів необхідно розробити план організаційно-технічних заходів, в якому зазначені види резервів підвищення продуктивності праці, заходи щодо їх використання, витрати на них, строки проведення, а також призначити відповідальних виконавців. А це, в свою чергу дозволить підвищити на перспективу продуктивність праці у підприємстві

Оскільки рівень продуктивності праці визначається співвідношенням обсягу виробленої продукції і затрат живої праці, то насамперед необхідно провести обчислення планового обсягу валової продукції сільського господарства та відповідних затрат праці на її виробництво. Обсяг валової продукції можемо обчислити як у натуральному, так і у вартісному виразі. Так, за 5 попередніх років господарювання у ПСП ім. Шевченка у середньому ріст виробництва валової продукції у порівняльних цінах становить - близько 67 %. Тому, можемо припустити, що такий темп росту валової продукції збережеться у підприємстві і до 2015 р., зокрема у рослинництві на 68,7 %, у тваринництві на 63,9 % (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Прогноз продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка

Показники

2012 р.

2015р

2015 р. до 2012 р.

+/-

%

Вироблено ВП всього, тис.грн всього в т.ч. у рослинництві у тваринництві

1337,7 869,5 468,5

2234,5 1466,5 768

896,8 597,0 299,5

167,0 168,7 163,9

Середньорічна чисельність працюючих, чол.: всього в т.ч.: у рослинницві тваринницві

36 15 21

34 14 20

-2 -1 -1

94,4 93,3 95,2

Відпрацьовано люд-год: всього в т.ч.: у рослинництві тваринництві

14603 960 13643

15000 1200 13800

397 240 157

102,7 125,0 101,1

Вироблено ВП у постійних цінах на 1 середньорічного працюючого, грн. - всього в т.ч.: у рослинництві тваринництві

37158,3 57966,7 22309,5

43132,3 104750 38400

5974,0 46783,3 16090,5

116,1 180,7 172,1

Вироблено ВП у постійних цінах на 1 люд.-год., грн. всього в т.ч.: у рослинництві тваринництві

9,15 8,83 7,33

14,90 12,22 15,65

5,75 3,39 8,32

162,8 138,4 213,5

Отримано чистого доходу на 1 грн. зар.плати, грн

2,46

2,78

0,32

113,0

Отримано прибутку на 1 грн зар.плати, грн.

0,06

0,18

0,12

> у 3 рази

Отримано чистого доходу на 1 середньооблікового працівника, грн

11768,4

17450,0

5681,6

148,2

Отримано прибутку від операційної діяльності на 1 середньооблікового працівника, грн

289,5

312,8

23,3

108,0

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Оцінка демографічного потенціалу регіону
Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.