Розділи економіки

Рівень забезпеченості підприємства персоналом

Дані таблиці 2.12 свідчать, що в цілому по підприємству кількість працівників у 2012 р. в порівнянні з 2010 р. зменшилася на 41 %, в тому числі питома вага робітників у загальній чисельності працівників основної діяльності зросла на 8,6%, в той же час зменшилась питома вага спеціалістів на - 7,6% і молодшого обслуговуючого персоналу на - 2,2%. Це свідчить про те, що керівництво господарства вишукує шляхи, які сприяли б підвищенню продуктивності праці у розрахунку на одного працівника по господарству в цілому, а також на одного працюючого по галузях

Величина впливу цього фактора на продуктивність праці одного працюючого розраховується множенням різниці між фактичною питомою вагою робітників у загальній чисельності за 2012 р. і 2010 р. та середньою продуктивністю праці одного працівника за звітний період :

(78,9 - 60,0) * 7036,8 : 100 = 1308,8 грн.,

а на всіх робітників (1308,8 * 19) = 24,9 тис.грн.

Отже, завдяки підвищенню питомої ваги робітників у загальній чисельності працівників продуктивність праці одного робітника підвищилась на 1308,8 грн, а на всіх працівників на 24,9 тис.грн.

Зменшення кількості спеціалістів і молодшого обслуговуючого персоналу - це результат нових методів керівництва, зокрема запровадження принципу більшої оплати за активнішу роботу, тобто підвищення посадових окладів за рахунок скорочення спеціалістів і молодшого обслуговуючого персоналу. Однак треба обов’язково перевірити, чи не призвело зменшення кількості спеціалістів до погіршання стану організації виробництва і трудової дисципліни, затримки освоєння нових виробів та нових технологій.

Забезпеченість господарства працівниками масових професій розглянемо у таблиці 2.13.

Таблиця 2.13

Забезпеченість ПСП ім. Шевченка » працівниками за посадами

Посади

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. до 2010 р.

чол.

%

чол.

%

чол.

%

+/-, п.с.

у %

Всього працівників з них:

49

100,0

35

100,0

32

100,0

-

65,3

Механізатори (всього)

8

16,3

8

22,9

8

25,0

8,7

100,0

в т.ч.: трактористи-машиністи, комбайнери

6 2

12,2 4,0

6 2

17,1 5,7

6 2

18,8 6,2

6,6 2,2

100,0 100,0

водії автомобілів

6

12,2

6

17,1

5

15,6

4,4

83,3

тваринники (всього)

27

55,1

21

60,0

19

59,4

3,3

70,4

в т.ч.: доярки

13

26,5

13

37,1

10

28,6

2,1

76,9

рослинники (всього)

8

16,4

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Розрахунки з покупцями і замовниками
Актуальність теми. Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині одн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.