Розділи економіки

Рівень забезпеченості підприємства персоналом

За даними табл. 2.13 видно, що ПСП ім. Шевченка на 100% забезпечено працівниками масових професій. У 2012 р. товариство зменшило працівників по водіях на - 16,7 %, тваринниках на - 29,6%. Це говорить про те, що у підприємстві вивільняються лишні працівники.

Кваліфікаційний рівень персоналу залежить від освіти, стажу роботи, віку та інших параметрів, що визначає необхідність аналізу за рівнем освіти (відповідності фактичного рівня освіти кожного працівника посаді, яку він обіймає), віковим складом, стажем безперервної роботи. Визначається зміна у рівні освіти, віковому складі та стажі роботи, причини цих змін; розробляються заходи з підбору кадрів, їх підготовки та підвищення кваліфікації.

Аналіз якісного складу трудових ресурсів підприємства за їх віком, статтю, освітою, стажем роботи можна оформити за допомогою додатку А. Аналізуючи дані у додатку А, можна зробити висновок, що найбільша частка працюючих на підприємстві має вік від 30 до 40 років - 30,5 %. Такий високий відсоток працівників даних вікових груп може свідчити про те, що на підприємстві спостерігається тенденція «омоложення» персоналу, що підтверджується також високою питомою вагою працівників віком від 18 до 30 років - 25 %.

Характерним для підприємства є велика частка працівників чоловічої статі - 58,3%, це обумовлено розвитком галузі молочного скотарства у підприємстві.

Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху. Як відомо, склад працівників постійно змінюється у зв’язку зі скороченням штатів, звільненням за власним бажанням, виходом працівників на пенсію, переміщенням їх на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв’язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для пошуків нової роботи.

Отже, оборот робочої сили поділяють на необхідний, що відбувається з об’єктивних причин, котрі не залежать від адміністрації підприємства, та надмірний, який включає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатньо високу кваліфікацію, у зв’язку з рішенням судових органів тощо.

На практиці має місце і зворотне явище - недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства. Про це свідчить зростання кількості працівників пенсійного віку.

Розрахунок руху робочої сили підприємства показує (табл. 2.14), що на підприємстві коефіцієнт загального обороту знизився у базовому періоді на 1,7 %, коефіцієнт обороту по прийому збільшився у звітному періоді на 3,2 %.

Особливу увагу приділяють коефіцієнту плинності кадрів, тому що плинність знижує продуктивність праці.

У ПСП ім. Шевченка коефіцієнт плинності кадрів зменшився у 2012 р. на 1,8 %, що є позитивним. Зниження коефіцієнта плинності кадрів пов’язане зі зменшенням чисельності працівників звільнених за рішенням адміністрації підприємства.

Таблиця 2.14

Показники руху персоналу в умовах ПСП ім. Шевченка

Показники

Роки

Відхилення 2012р. до 2010 р.

2010

2011

2012

+/-

%

Середноспискова чисельність персоналу, чол.

61

44

36

-25

59,0

Коефіцієнт обороту по прийому

11,0

14,1

14,2

+3,2

-

Коефіцієнт обороту по вибуттю

10,9

10,0

9,2

- 1,7

-

Коефіцієнт плинності кадрів

8,9

8,3

7,1

- 1,8

-

Коефіцієнт загального обороту

21,8

24,3

23,5

+ 1,7

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Сутнісна характеристика предмета політичної економії та еволюція її розвитку
Здобуття Україною на зламі тисячоліть незалежності й перехід від адміністративно-командної системи управління до ринкової економіки посилюють інтерес громадськості до економічної теорії, зокрема, до політичної економії. Політична еко ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.