Розділи економіки

Рівень забезпеченості підприємства персоналом

Одним із найважливіших завдань економічного аналізу у ПСП ім. Шевченка є контроль за правильним і ефективним використанням трудових ресурсів, які є основою ефективної діяльності товариства. Трудові ресурси підприємства відіграють провідну роль у розв’язанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань щодо досягнення поставлених результатів господарювання. Результати господарської діяльності залежать передовсім від ефективності використання живої праці - найбільш активного і, власне, вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.

У ринковій економіці аналіз трудових відносин потребує великої уваги, оскільки робоча сила має вартісну оцінку, а отже є конкурентною на ринку праці, що розширює межі аналітичних досліджень. Критеріями оптимізації трудових відносин стають не лише економічні, а й соціальні параметри.

Рівень забезпеченості підприємства робочою силою і її раціональне використання значною мірою визначає організаційно-технічний рівень виробництва, ступінь використання техніки та технології, предметів праці.

Важливе значення має оптимальна структура персоналу підприємства, яка залежить від особливостей виробництва, номенклатури виробів, спеціалізації виробництва та його масштабів. Питома вага кожної категорії працюючих змінюється з розвитком техніки, технології, організації виробництва. Структуру персоналу ПСП ім. Шевченка наведено у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12

Структура персоналу ПСП ім. Шевченка

Категорії персоналу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. до 2010 р.

чол.

%

чол.

%

чол.

%

+/-, п.с.

у %

Всього працівників з них:

61

100

44

100

36

100

-

59,0

Керівники

1

1,6

1

2,3

1

2,8

1,2

100,0

Спеціалісти

8

13,1

6

13,6

2

5,5

-7,6

25,0

Робітники

49

80,3

35

79,5

32

88,9

8,6

65,3

МОП

3

5,0

2

4,6

1

2,8

-2,2

33,3

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Системи та методи мотивації трудової діяльності на підприємствах
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Сис ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.