Розділи економіки

Оцінка показників фінансового стану ТДВ «Трембіта»

Виконання плану виготовлення продукції і надання послуг залежить від того, як підприємство забезпечене основними засобами.

Спочатку проаналізуємо наявність і рух основних виробничих засобів ТДВ «Трембіта» в період з 2010 по 2011 рік.

Дані про рух основних засобів (за залишковою вартістю) зазначені в таблиці 2.2.1 та таблиці 2.2.2.

Аналіз даних балансу дозволяє визначити стійку тенденцію до збільшення майна та джерел майна, що збільшились на 809 тис. грн. Майно підприємства збільшилось за рахунок збільшення «Оборотних активів» на 1720 тис. грн., а «Необоротні активи» зменшились на 907 тис. грн. Джерела майна підприємства збільшились за рахунок збільшення таких статей балансу, як «Власний капітал», «Забезпечення наступних витрат і платежів» та «Поточні зобов’язання» на 2855 тис.грн, 799 тис.грн. та 465 тис.грн. відповідно, а «Довгострокові зобов’язання» зменшились на 3310 тис.грн.

Таблиця 2.2.1

Горизонтальний аналіз балансу ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр.[9].

№ п/п

Статті балансу

2010 р.

2011 р.

Відхилення

 

1

2

3

4

 

АКТИВ

Тис. Грн

Тис. грн

Тис. Грн

1

Необоротні активи

25303

24392

- 908

2

Оборотні активи

5761

7481

1720

3

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

4

Майно разом

31064

31873

809

 

ПАСИВ

5

Власний капітал

19777

22632

2855

6

Забезпечення наступних витрат і платежів

126

925

799

7

Довгострокові зобов'язання

9114

5804

- 3310

8

Поточні зобов'язання

2047

2512

465

9

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

10

Джерела майна разом

31064

31873

809

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.