Розділи економіки

Оцінка показників фінансового стану ТДВ «Трембіта»

Коефіцієнт вибуття досить стабільний через планомірне вибуття основних засобів по мірі їх фізичного зношування.

Коефіцієнт зносу менше 0,5, що свідчить про те, що основні засоби є відносно новими. В 2011 році коефіцієнт зносу збільшився порівняно з 2010 роком на 4%. Це свідчить про зношення основних засобів.

В таблиці 2.2.4 наведені показники ділової активності ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр За результатами розрахунків показників ділової активності ТДВ «Трембіта» можна зробити висновки, що на підприємстві мають тенденцію до зниження показники оборотності оборотних активів, дебіторської заборгованості, матеріальних запасів.

Таблиця 2.2.4

Показники ділової активності ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр.[7].

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення (+,-)

Кількість оборотів оборотних активів (Ко), оборотів

Ф№2р.035/ Ф№1р.260+270

7,06

6,35

- 0,71

Тривалість одного обороту оборотних активів (До), днів

365/Ко

51,7

57,48

5,78

Кількість оборотів виробничих запасів (Коз), оборотів

Ф№2р.040/ Ф№1р.(110+ .+140)

24,77

21,22

- 3,55

Тривалість одного обороту виробничих запасів (Тоз), днів

365/Коз

14,74

17,2

2,46

Кількість оборотів дебіторської заборгованості (Код), оборотів

Ф№2р.035/ Ф№1р.050+170+ +…+200

39,93

29,18

- 10,75

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (Тод), днів

365/Код

9,14

12,51

3,37

Зниження цих показників є наслідком збільшення оборотних активів в 2010-2011 роках за рахунок зростання дебіторської заборгованості. Погіршення показників ділової активності має наслідком погіршення фінансового стану підприємства.

Визначимо фінансову стійкість ТДВ «Трембіта» за допомогою відносних показників фінансової стійкості (див. додаток Б).

За результатами розрахунку показників фінансової стійкості ТДВ «Трембіта» можна зробити висновок, що фінансова стійкість досліджуваного підприємства задовільна, і має тенденцію до покращення в 2011 році. Про це свідчить підвищення показника фінансової автономії до 0,71 порівняно із 0,64. Додатнє значення цього показника свідчить про те, що підприємство має суму збитків меншу за власний капітал. Коефіцієнт забезпечення власними коштами додатній, що говорить про достатню кількість власних коштів на підприємстві.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ординалістська теорія поведінки споживача
Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал відві ...

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.