Розділи економіки

Оцінка показників фінансового стану ТДВ «Трембіта»

Аналіз структури основних засобів дозволяє виявити наступні тенденції:

найбільшу долю в основних засобах займають основні засоби виробничого призначення, а саме будівлі і споруди;

будівлі і споруди займають найбільшу долю у основних засобах виробничого призначення;

існує тенденція до збільшення долі машин і обладнання в структурі основних засобів;

Як висновок, можна сказати, що підтверджується гіпотеза про те, що збільшення основних засобів є наслідком їх оновлення, розширення виробництва, впровадження нової техніки.

Вивчити рух і технічний стан основних виробничих фондів можна за допомогою системи наступних коефіцієнтів[20]:

Коефіцієнт поновлення основних засобів (показує, яку частину від тих, що є на кінець звітного періоду складають нові основні засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, які поступили за звітний період, до первісної вартості основних засобів, що є на балансі підприємства на кінець звітного періоду).

Коефіцієнт вибуття основних засобів (показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, які вибули за звітний період, до первісної вартості основних засобів, що є на балансі підприємства на початок звітного періоду).

Коефіцієнт приросту (характеризує рівень приросту основних фондів або окремих його груп за певний період).

Коефіцієнт зносу (характеризує частку вартості основних засобів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних засобів до балансової вартості основних засобів).

Коефіцієнт придатності (показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності).

Таблиця 2.2.3

Показники руху і технічного стану основних засобів ТДВ «Трембіта»[16].

Показники

Роки

Відхилення

2010

2011

Коефіцієнт придатності

0,6

0,56

-0,04

Коефіцієнт вибуття

0,034

0,004

-0,03

Частка основних засобів в активах

0,81

0,74

-0,07

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,4

0,44

0,04

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,039

0,008

-0,031

Коефіцієнт оновлення основних засобів на досить високому рівні. В середньому в рік оновлюється майже десята частина основних фондів, що є непоганим показником в сучасних умовах господарювання.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.