Розділи економіки

Оцінка показників фінансового стану ТДВ «Трембіта»

У додатку В проведений аналіз показників рентабельності ТДВ «Трембіта» в 2010-2011 рр. Були помічені такі зміни, що відбулися на підприємстві в 2011році в порівнянні з 2010 роком:

рентабельність активів (майна) збільшилась на 3.1 (152.9%);

рентабельність поточних активів збільшилась на 14.72 (152.9%);

рентабельність авансованого капіталу збільшилась на 4.42 (110.51%);

рентабельність інвестицій збільшилась на 5.41 (166.38%);

рентабельність власного капіталу збільшилась на 2.91 (149.07%);

період окупності власного капіталу зменшився на 0.48 (77.36%);

рентабельність реалізованої продукції збільшилась на 1.4 (130.91%).

Для проведення всеохоплюючого аналізу фінансового стану ТДВ «Трембіта» необхідно враховувати безпосередній взаємозв'язок ліквідності активів підприємства та його платоспроможності, адже, ліквідність підприємства характеризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань навіть з платоспроможності підприємства [13,с.146].

Таким чином, для урахування притоку грошових коштів та їх достатності для забезпечення покриття поточних зобов'язань господарюючого суб'єкта ТДВ «Трембіта» для цього спочатку складемо баланс ліквідності підприємства вподовж досліджуваного періоду 2010-2011 рр. (див. додаток Г).

Згідно системи балансових рівнянь або балансової моделі, баланс ліквідності ТДВ «Трембіта» впродовж досліджуваного періоду 2010-2011 рр. не є абсолютноліквідним, оскільки в балансі ліквідності не виконуються наступні нерівності:

у 2010 році : А1 ‹ П1; А3 ‹ П3; А4 › П4;

у 2011 році : А3 ‹ П3; А4 › П4.

Також аналіз балансу ліквідності ТДВ «Трембіта» дозволяє зробити наступні висновки:

на підприємстві існує стабільна нестача високоліквідних активів, що значно знижує миттєву платоспроможність підприємства і у випадку негайної вимоги кредиторів підприємство не зможе розрахуватися за своїми зобов'язаннями. При цьому в 2011 році нестача високоліквідних коштів значно скоротилася;

на ТДВ «Трембіта» існує надлишок швидко ліквідних коштів через відсутність на підприємстві короткострокових кредитів;

також на досліджуваному підприємстві спостерігається надлишок повільноліквідних і важколіквідних активів через нестачу власного капіталу і незначну суму довгострокової заборгованості.

В додатку Д проведена оцінка коефіцієнтів ліквідності ТДВ «Трембіта».

Аналіз даних додатку Д дозволяє зробити висновок про високу ліквідність ТДВ «Трембіта». Усі показники ліквідності не відповідають нормативному значенню, а перевищують нормативні значення. Проте значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є меншим за нормативне значення на 0,08, що говорить про необхідність збільшення абсолютноліквідних активів [17,с.27].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 

Подібні статті по економіці

Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. Кожне підприємство, ...

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.