Розділи економіки

Аналіз основних фондів

При проведенні аналізу забезпеченості підприємства основними засобами, їх технічного рівня, темпів оновлення, необхідно вивчити, чи достатньо у підприємства основних фондів, їхні динаміку, склад, технічний стан. Використовуючи дані форми 1 (Баланс), форми 5 “Примітки до річної звітності” та ф.11-ОЗ розглянемо наступну таблицю.

Таблиця 2.1. Наявність, склад та структура основних фондів підприємства (тис. грн).

Найменування основних фондів

На початок року

На кінець звітного року

Відхилення (+,-)

Темп росту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

1

Виробничі ОФ:

217572,2

99,6

218526,5

99,6

+9543

0

100,4

Пасивна частина:

190522,9

87,2

190664,8

86,9

+141,9

-0,3

100,1

1.1

Земельні ділянки

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Капітальні витрати на поліпшення земель

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Будинки та споруди

188590,3

86,3

188590,3

85,95

0

-0,35

100

1.4

Інші основні засоби

1932,6

0,9

2074,5

0,95

+141,9

+0,05

107,0

Активна частина:

27049,3

12,4

27861,7

12,7

+812,4

+0,3

103,0

1.5

Машини та обладнання

25525,5

11,7

25873,9

11,8

+348,4

+0,1

101,4

1.6

Транспортні засоби

161,6

0,1

167,2

0,1

+5,6

0

103,5

1.7

Інструменти, прилади та інвентар

1362,2

0,6

1820,6

0,8

+458,4

+0,2

133,7

2

Невиробничі ОФ

868,5

0,4

868,5

0,4

0

0

100

3

Всього основних фондів

218440,7

100

219395,0

100

+954,3

0

100,4

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Механізм державного регулювання зайнятості
Ринок праці і зайнятість населення займають особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що протікають в ринковій економіці повністю або частково відображають процеси, що відбувают ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.