Розділи економіки

Аналіз основних фондів

При проведенні аналізу забезпеченості підприємства основними засобами, їх технічного рівня, темпів оновлення, необхідно вивчити, чи достатньо у підприємства основних фондів, їхні динаміку, склад, технічний стан. Використовуючи дані форми 1 (Баланс), форми 5 “Примітки до річної звітності” та ф.11-ОЗ розглянемо наступну таблицю.

Таблиця 2.1. Наявність, склад та структура основних фондів підприємства (тис. грн).

Найменування основних фондів

На початок року

На кінець звітного року

Відхилення (+,-)

Темп росту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

1

Виробничі ОФ:

217572,2

99,6

218526,5

99,6

+9543

0

100,4

Пасивна частина:

190522,9

87,2

190664,8

86,9

+141,9

-0,3

100,1

1.1

Земельні ділянки

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Капітальні витрати на поліпшення земель

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Будинки та споруди

188590,3

86,3

188590,3

85,95

0

-0,35

100

1.4

Інші основні засоби

1932,6

0,9

2074,5

0,95

+141,9

+0,05

107,0

Активна частина:

27049,3

12,4

27861,7

12,7

+812,4

+0,3

103,0

1.5

Машини та обладнання

25525,5

11,7

25873,9

11,8

+348,4

+0,1

101,4

1.6

Транспортні засоби

161,6

0,1

167,2

0,1

+5,6

0

103,5

1.7

Інструменти, прилади та інвентар

1362,2

0,6

1820,6

0,8

+458,4

+0,2

133,7

2

Невиробничі ОФ

868,5

0,4

868,5

0,4

0

0

100

3

Всього основних фондів

218440,7

100

219395,0

100

+954,3

0

100,4

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Сутнісна характеристика предмета політичної економії та еволюція її розвитку
Здобуття Україною на зламі тисячоліть незалежності й перехід від адміністративно-командної системи управління до ринкової економіки посилюють інтерес громадськості до економічної теорії, зокрема, до політичної економії. Політична еко ...

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.