Розділи економіки

Аналіз основних фондів

З даних таблиці видно, що відбулося значне зростання у звітному році порівнчно з минулим роком вартості основних фондів, темп росту становить 119,2%, також збільшився і чистий дохід на 37%. Але вартість основних фондів у звітному році зросла внаслідок дооцінки вартості основних фондів. Це значно вплинуло і на фондовіддачу, яка знизилась на 21,6%.

Вплив факторів використання основних фондів на зміну показника отриманих доходів від виконаних робіт визначимо за допомогою інтегрального методу:

Зміна обсягу робіт під впливом зміни вартості фондів:

Зміна обсягу робіт під впливом зміни фондовіддачі:

Загальний вплив факторів:

Зміна вартості основних фондів та фондовіддачі призвели до зменшення обсягів робіт на -121,12 тис. грн.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Податок на прибуток
Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. Тому дотримання платниками податків податкової дисципліни потр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.