Розділи економіки

Аналіз основних фондів

Загальна вартість основних фондів станом на грудень 2009 року збільшилась на 954,3 тис. грн. і складає 219395 тис. грн. 99,6% від цієї суми припадає на виробничі фонди, тобто будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар. По цим показникам бачимо, що темп приросту по всім показникам коливається в межах 100-107%. Найбільші зміни відбулися у графі «інструменти, прилади та інвентар», їх темп приросту складає 133,7%

Узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів є коефіцієнти зносу та придатності. Коефіцієнт зносу розраховується як відношення зносу до первісної вартості, а коефіцієнт придатності як відношення залишкової вартості до первісної.

Коефіцієнт зносу та придатності розраховується як на кінець попереднього року, так і на кінець звітного року. Чим менший коефіцієнт зносу (або більший коефіцієнт придатності), тим кращий технічний стан, в якому знаходяться основні фонди. Збільшення коефіцієнту зносу на кінець звітного періоду найчастіше свідчить про погіршення технічного стану основних фондів. Визначаючи рівень спрацювання основних засобів, звичайно мають на увазі фізичний знос. Але, крім фізичного, існує ще й моральний знос основних фондів, який значно впливає на рівень конкурентоздатності підприємства.

Таблиця 2.2. Аналіз стану основних фондів підприємства за 2008 рік

Показники

На початок 2008р.

На кінець 2008р.

Відхилення, (+,-)

Коефіцієнт зносу

0,53

0,52

-0,01

Коефіцієнт придатності

0,32

0,47

+0,15

Розраховані коефіцієнти свідчать про хороший технічний стан основних фондів (коефіцієнт зносу зменшується, а коефіцієнт придатності зростає).

В таблиці 2.3 проаналізуємо ефективність використання основних виробничих фондів підприємства за допомогою показника фондовіддачі (). Фондовіддача - найважливіший узагальнюючий показник ефективності використання основних фондів - це відношення обсягу продукції до середньорічної вартості основних засобів.

Таблиця 2.3. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів.

Показники

Форма, рядок

База

Факт

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

Обсяг робіт, тис. грн.

1866,0

1754,0

-112

94,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації робіт (послуг), тис. грн.

ф.2 рядок 035

3753,0

5145,0

+1392

137

Середньорічна вартість основних фондів, ОФ, млн. грн.

ф.1 (рядок + )

1816,0

2164,0

+348

119,2

Фондовіддача, ,

1,02

0,8

-0,22

78,4

Фондовіддача, , грн/грн

Дох/ОФ

2,06

2,37

+0,31

115,4

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Поняття та види економічних систем
У сучасному глобалізованому світі функціонують і розвиваються різні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різноманітних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей. Актуальність теми досліджен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.