Розділи економіки

Загальний аналіз діяльності підприємства

На базі даних, вказаних в табл. 2.5 та використовуючи формули 2.1 - 2.8 [24], були підраховані ключові фінансові показники діяльності підприємства (табл. 2.6).

Таблиця 2.5 - Вихідні данні для підрахунку показників фінансового стану підприємства [Додаток B, C]

Показник

2009

2010

Чистий прибуток

827

1355

Виручка від реалізації

16488

33630

Власний капітал

880

1408

Капітал

6246

14161

Поточні зовобязання

5366

12753

Оборотні кошти

6159

14014

Грошові кошти

1

21

Активи

6246

14161

Дебіторська заборгованість

5747

13157

Знос

9

29

Первісна вартість

90

168

Рентабельність діяльності:

(2.1)

Рентабельність власного капіталу:

(2.2)

Рентабельність капіталу

підприємство інноваційний технологія конкурентоспроможність

(2.3)

Коефіцієнт покриття

(2.4)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

(2.5)

Частка оборотних коштів в активах:

(2.6)

Коефіцієнт зносу основних засобів:

.

Таблиця 2.6 - Показники фінансового стану підприємства

Показник

2009

2010

Зміна показника

Показники рентабельності

Рентабельність діяльності

0,0502

0,0403

-0,0099

Рентабельність власного капіталу

0,9398

0,9624

0,0226

Рентабельність капіталу

0,1324

0,0957

-0,0367

Показники ліквідності

Величина власних оборотних коштів

793,0000

1261,0000

468,0000

Коефіцієнт покриття

1,1478

1,0989

-0,0489

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0002

0,0016

0,0015

Частка оборотних коштів в активах

0,9861

0,9896

0,0035

Коефіцієнт критичної оцінки

1,0712

1,0333

-0,0379

Показники оцінки майнового стану підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,1000

0,1726

0,0726

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Місце України в глобалізаційних процесах
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.