Розділи економіки

Загальний аналіз діяльності підприємства

Як бачимо, показники рентабельності капіталу та діяльності доволі низькі, до того ж спостерігається тенденція до ще більшого їх зниження.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності значно менший за нормативне значення, до того ж він зменшився протягом періоду, щоб аналізувався.

Як бачимо, підприємство має значну кількість оборотних активів відносно активів загалом, що є позитивно.

Підприємство має достатній рівень активів для покриття своїх поточних зобов’язань, що є позитивно для його іміджу, залучення партнерів, тощо.

В той же час, коефіцієнт зносу дещо зріс, що є негативним явищем. Підприємству в сучасних умовах необхідно постійно оновлювати свою технічну базу.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 

Подібні статті по економіці

Ринкова інфраструктура
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні науковці та економісти все більше уваги приділяють розвитку та проблемам функціонування риноковою інфракструктурою, яка є одним з головних чинників, що забезпечує збалансованіст ...

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.