Розділи економіки

Особливості бізнес-планування технічного переозброєння підприємства інноваційним обладнанням

З урахуванням сформованих заходів розраховується перспективна виробнича потужність на кінець планового періоду, перераховуються показники техніко-економічного рівня та формується варіант технічного переозброєння. Так як серед заходів технічного переозброєння є альтернативні, то одному варіанту виробничої програми відповідає декілька варіантів технічного переозброєння.

При стабілізуванні структури виробничої програми "вузькі місця" відомі і визначаються коефіцієнтом інтегрального завантаження одиниць обладнання, технологічних операцій (ділянок), технологічних переділів (цехів) за результатами атестації відповідних стадій виробничого процесу. При плануванні технічного переозброєння в умовах істотної зміни структури продукції аналіз "вузьких місць" доцільно проводити на основі розрахунків виробничої потужності стадій виробничого процесу. За остаточним набором заходів визначаються витрати необхідних ресурсів і формується варіант технічного переозброєння, що включає мету та способи досягнення цілей (набір заходів), необхідні ресурси [18].

Бізнес-планування є одним із ключових аспектів ведення господарської діяльності, адже саме бізнес-план містить в собі технічно та економічно обґрунтовані цілі діяльності підприємства, перспективи його розвитку, тощо. Загалом, бізнес-план можна розглядати двояко. З одного боку, це документ, який показує інвесторам та партнерам ваші плани діяльності, аргументує обрані вами шляхи розвитку, проекти, які ви плануєте ввести, та дає змогу вирішити, чи є доцільною співпраця між організаціями. З іншого ж боку, бізнес-план - це ефективний інструмент менеджменту, що дозволяє направити діяльність підприємства в необхідне русло, забезпечити якомога економічно доцільне досягнення поставлених цілей, тощо. В сучасних умовах, в зв’язку із стрімким розвитком наукової думки, підприємства все частіше стикаються із необхідністю технічного переозброєння, модернізації власного виробничого процесу.

Проекти переоснащення потребують глибокого попереднього аналізу, дослідження потреб ринку. Логічним є розроблення чітких економічно обґрунтованих планів введення даних проектів в життя, з аналізом необхідних ресурсів, можливостей їх залучення, дослідження ефективності, врахування ризиків, тощо.

При цьому, для технологічного переоснащення характерний ряд відмінностей від звичного бізнес-планування, ключовими з яких є:

більша привабливість для інвесторів в зв’язку з меншою ризикованістю та вагомими гарантіями повернення вкладених коштів;

технічне переозброєння орієнтоване на інтенсифікацію виробничого процесу шляхом використання інноваційних технологій;

підпорядкування планів технічного переоснащення ключовим аспектам діяльності підприємства та стратегії його розвитку;

короткостроковий характер планування.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.