Розділи економіки

Соціально-економічна сутність та основні функції житлово-комунального господарства Донецького економічного району України

Згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги" [21] житлово-комунальні послуги є результатом господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Тобто під послугами житлово-комунального господарства треба розуміти результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаний із задоволенням конкретної матеріально-побутової потреби індивідуального замовника у прийнятних умовах життєдіяльності. Замовником в такому разі є населення, яке проживає або працює у приміщеннях, будівлях і спорудах. Споживачів житлово-комунальних послуг поділяють на фізичних і юридичних осіб, в залежності від чого змінюються тарифи на послуги, що надаються їм підприємствами ЖКГ. Виконавцями житлово-комунальних послуг є суб’єкти підприємницької діяльності, які надають житлово-комунальні послуги замовникам.

Житлово-комунальні послуги надаються в межах відповідних ринків. В науковій літературі під ринком житлово-комунальних послуг розуміють сферу суспільно-економічних відносин щодо просування житлово-комунальних послуг від виробників до споживачів [18].

Для вирішення існуючих проблем функціонування та реформування діяльності у сфері послуг житлово-комунального господарства необхідно встановити особливості функціонування відповідного ринку.

Якщо розглядати ЖКГ як одну з систем у господарському комплексі держави, йому притаманні певні особливості, які відрізняють його від інших систем. В сучасних умовах основними особливостями функціонування підприємств житлово-комунального господарства є:

- різноманітність форм власності підприємств, що експлуатують системи водопостачання, водовідведення, тепло і газопостачання;

- обмеженість прав власності відносно основних засобів (основні інженерні комунікації знаходяться в комунальній або загальнодержавній власності і для них форма власності не може бути змінена);

- право встановлення цін на послуги, що надаються, належить органам державної влади;

- несумісність функціональної та адміністративної підпорядкованості (незалежно від форм власності підприємства функціонально підпорядковані відповідним галузевим органам, а адміністративно несуть підпорядкованість через органи державного управління);

- нееластичний попит на послуги, що надаються (технічна побудова інженерних комунікацій при відсутності в більшості випадків відповідних приладів обліку робить попит на послуги підприємств житлово-комунального господарства практично незалежним від діючої системи цін і тарифів);

- функціонування в умовах постійного зростання цін на енергоносії і матеріальні ресурси, що складають велику частину собівартості послуг;

- монополістичний характер ринку житлово-комунальних послуг;

- сезонність споживання різних видів житлово-комунальних послуг (газопостачання і централізоване опалювання - обсяг споживання збільшується починаючи з жовтня і закінчуючи травнем, найбільший пік спостерігається в січні; водопостачання і водовідведення - більший обсяг споживання в літній період; утримання будинків і вивіз побутових відходів - протягом року особливо не змінюється) [6].

Щодо ринку послуг мережного господарства різних територіальних рівнів, то, окрім технологічних особливостей, які обумовлюють розвиток монополізму на ринках, існують і соціальні властивості комунальних послуг: унікальний характер споживання комунальних послуг, який не дозволяє споживачам відмовитися від споживання послуг при підвищенні ціни на неї або інакше поводитися при зниженні ціни; доступність послуг споживачам у будь-який час, коли у них виникає потреба (властивість безперебійності та надійності надання комунальних послуг); необхідність повного задоволення потреби в послузі, що є одним з важливих показників якості комунального обслуговування та рівня комфортності життя населення.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.