Розділи економіки

Соціально-економічна сутність та основні функції житлово-комунального господарства Донецького економічного району України

Особливістю ЖКГ є те, що воно являє собою систему різнорівневих та взаємодіючих між собою елементів: обласні (регіональні) ЖКГ, адміністративних районів, міст, населених пунктів міського типу, сіл. Тому і ринки послуг ЖКГ виділяють регіональні, адміністративних районів, міські та сільські. Так, під регіональним (районним, міським) ринком житлово-комунальних послуг розуміють просторову сукупність різних ринків житлово-комунальних послуг, кожен з яких являє собою сукупність соціально-економічних відносин між суб’єктами й державою з приводу купівлі-продажу цих послуг на території регіону (району, міста) відповідно до специфічних форм дії ринкових законів.

Вважаємо, що цей ринок можна поділити за технологічною ознакою - на ринки послуг житлового та комунального господарства, останній у свою чергу поділяється на ринки послуг мережного господарства (газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення, вивіз побутових відходів) та господарства упорядкування (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). Ринок житлових послуг за основними видами діяльності можна розділити на два види: управління житловим фондом та безпосередньо технічна експлуатація житлового фонду. Саме в розрізі окремих ринків, а не в цілому на рівні регіону, району, міста, потрібно проводити дослідження розвитку ринків.

Чинниками, що є визначальними для розвитку ринку послуг ЖКГ в країні та, як наслідок, в регіоні є: 1) формування ефективної тарифної політики; 2) покращення стану основних фондів ЖКГ; 3) організація ефективного управління.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.