Розділи економіки

Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості

Таблиця 2.7 Структура пасиву балансу

Вид активу

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

Відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

1. Власний капітал

1965,5

5187,9

3222,4

27,94

54,26

26,32

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

34,9

192,3

157,4

0,5

2,01

1,51

3. Довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

4. Поточні зобов’язання

5034

4181,7

-852,3

71,56

43,73

-27,83

5. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Баланс

7034,4

9561,9

2527,5

100

100

-

Також одним із елементів аналізу економічної безпеки на підприємстві є дебіторська заборгованість. Це суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. Оскільки вони були виплачені у 2012 р., то це відіграло у предметі дослідження позитивну роль.

Таблиця 2.8 Склад, структура і динаміка дебіторської заборгованості

Стаття заборгованості

2012 р.

Відхилення

початок

кінець

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

абсолютне (+, -)

Відносне (%)

Довгострокова заборгованість

-

-

-

-

-

-

Заборгованість: - за товари (послуги); - резерв сумнівних боргів; - за розрахунками з бюджетом; - з внутрішніх розрахунків;

1012,7 - 68,2 2389,4

23,16 - 1,6 54,64

1530 - - -

35,3 - - -

517,3 - - -

12,14 - - -

Інша поточна заборгованість

12,2

0,28

15

0,35

2,8

0,07

Всього

4372,7

100

4334,5

100

-38,2

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Структура і функції ринку
Сучасна економіка є насамперед ринковою. Тому важливе значення має з'ясування сутності ринку, його структури, функцій та умов формування. Ринок не може існувати без системи підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів і ...

Розміщення продуктивних сил Німеччини
Тема курсової роботи - “Розміщення продуктивних сил Німеччини”. На сьогоднішній час дана тема є більш ніж актуальною для нашої країни, адже Німеччина є найбільшим донором України на двосторонньому рівні. Державні заходи підтримки з бок ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.