Розділи економіки

Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості

Отже, з усіх вищеподаних даних можна зробити наступні висновки - ВАТ «Південьзахідшляхбуд» немає постійної стабільності економічної безпеки, у 2010 р. прослідковувалась найбільша захищеність, трохи менша у 2012 р. та найменша - у 2011 р. Для того щоб уникнути в подальшому таких показників потрібно розробити ряд рекомендацій для даного підприємства, що ми і зробимо у 3 розділі курсової роботи.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними змінами в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. ...

Організація виконання складських операцій на переробному підприємстві та шляхи удосконалення їх організації
На складах виконується цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання і відпуску товарів. Ці операції в сукупності складають складський технологічний процес. Однією з умов раціонального складськ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.