Розділи економіки

Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємств

Рисунок 2.4. Собівартість реалізованої продукції*[9; c.5]

Розглядаючи прибуток видно, що він по факту зріс на 1212 тис. грн., або на 55,09%, а в порівнянні з минулим роком збільшився на 3299 тис. грн.

Рисунок 2.5. Прибуток*[9; c.5]

В звітному році фактична середньорічна вартість основних виробничих фондів перевищила план на 15416 тис. грн., або на 120,4%, а в а в порівнянні з минулим роком перевищила на 15450 тис. грн.

Рисунок 2.6. Середньорічна вартість основних фондів*[9; c.6]

Проаналізувавши основні техніко-економічні показники ЗАТ "Техмашсервіс", можна сказати, що підприємство є прибуткове, внаслідок збільшення обсягу виробництва, збільшення собівартості та інших факторів, що впливають на прибуток підприємства.

Таблиця 2.1.Техніко-економічні показники ЗАТ "Техмашсервіс"

Показники

Минулий рік (2008р.)

Звітній рік (2009р.)

Відхилення

План

Факт

абсолютне

%

Обсяг продукції тис. грн.

35597

45597

66644

+21047

+46,2

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

520

540

573

-33

+6,1

ФОП, тис. грн.

5450,0

6400,0

6405,9

5,9

+0,1

Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.

12766

12800

28216

+15416

+120,4

Собівартість реалізованої продукції тис. грн.

28870

29005

46304

+17299

+59,6

Прибуток, тис. грн.

219

2200

3412

+1212

+55,09

Середньорічна з/пл. одного працівника, тис. грн.

10,4807

11,8518

11,1796

-0,6722

-5,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
Визначальними чинниками сучасного економічного розвитку є інноваційні технологічні зміни, що зумовлені широкомасштабним освоєнням досягнень науки, забезпечують зростання продуктивності суспільного виробництва та підвищення добробуту населе ...

Структура потреб підприємства
Важливим фактором розвитку підприємств, установ та організацій є рівень кадрового забезпечення. Він показує наскільки даний вид економічної діяльності, спроможний забезпечити вакантні робочі місця достатньою чисельністю кваліфікованих ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.