Розділи економіки

Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємств

Продуктивність праці - найважливіший якісний показник використання трудових ресурсів підприємства, головний фактор зростання обсягів виробництва продукції. Вимірюється продуктивність праці двома способами: кількістю продукції, випущеною за одинцю часу, або кількістю часу, затраченого на виготовлення одиниці продукції.*[3; c.41-43]

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є закрите акціонерне товариство "Техмашсервіс".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Техмашсервіс" (далі за текстом ТОВ "Техмашсервіс") є приватним комерційним підприємством та здійснює свою діяльність згідно зі Статутом підприємства, Конституцією України та діючим законодавством України.

ТОВ "Техмашсервіс" є самостійною юридичною особою, зареєстрованою у Донецькій області, у місті Єнакієве за реєстраційним номером 1023404961062 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 21 серпня 2006 року. ТОВ "Техмашсервіс" має самостійний баланс та розрахунковий рахунок.

Розташовано за адресою: 86400, Україна, Донецька область, м. Єнакієве, провулок Гірняків, буд. 42.

Головною задачею підприємства, що відображена в статуті, є створення необхідних умов для задоволення потреб підприємств та населення в отриманні якісних послуг у ремонті автомашин, промислової та сільськогосподарської техніки.

На даний момент підприємство здійснює наступні види діяльності:

- ремонт автокранів;

- ремонт сільськогосподарської техніки;

ремонт шляхо-будівельної техніки;

ремонт шляхового покриття;

реалізація автозапчастин.

Управління підприємством здійснюється на основі централізованого керівництва, що об’єднує усіх робітників. Безпосереднє управління підприємством здійснює Директор, який призначається та звільнюється від посади, що займає, Радою Засновників згідно з діючим законодавством.

Нові ідеї та сучасний підхід до справ в поєднанні з професіоналізмом та досвідом виробничого персоналу фірми у сфері ремонту сільскогосподарської техніки дозволили ЗАТ "Техмашсервіс" за короткий період часу завоювати довіру партнерів Донецької області. Динаміку основних техніко-економічних показників за 2008 та 2009 роки представлено у вигляді таблиці 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників на підприємстві звичайно починають з оцінки того як виконано план виробництва у звітному періоді в цілому по підприємству. Згідно з даними таблиці 2.1 роботу підприємства слід вважати відмінно, оскільки там по обсягу продукції перевиконано на 46,2% (66644:45597∙100).

Рисунок 2.1. Обсяг виробництва*[9; c.3]

Розглядаючи середньооблікову чисельність працівників, ми бачимо, що у звітному періоді відбулося збільшення працівників на підприємстві. Так фактична чисельність усіх працівників проти минулого періоду зросла на 33 особи, а порівняно з минулим роком збільшилась на 53 особи.

Рисунок 2.2. Середньооблікова чисельність працівників*[9; c.3]

трудовий кадри продуктивність економічний

Аналізуючи фонд оплати праці видно, що він зріс проти планового на 5,9 тис. грн. Або на 0,1% проти минулого на 955,9 тис. грн.

Рисунок 2.3. Фонд оплати праці*[9; c.4]

Аналізуючи собівартість продукції фактичну собівартість (продукції) порівнюють з плановою і фактичною за попередній період, визначають рівень виконання та відхилення від плану. Дані таблиці 2.1 свідчать, що в порівнянні з планом, фактична собівартість реалізації продукції зросла на 17299 тис. грн., або на 59,6%, а в порівнянні з минулим роком на 17432 тис. грн.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Калькулювання собівартості послуг в системі житлово-комунального господарства
В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для: оцінки виконання плану по даному показнику і його ди ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.