Розділи економіки

Планування формування операційного прибутку за сценаріями розвитку

Прибуток - це основні мета створення та діяльності закладу ресторанного господарства. Розглядаючи сутність прибутку, необхідно зазначити наступні її характеристики.

1. Прибуток являє собою форму чистого доходу підприємства, яке здійснює певний вид діяльності та вкладає певний капітал з метою досягнення комерційного успіху.

2. Прибуток характеризує не весь доход, а тільки частину доходу, що очищена від витрат на здійснення підприємницької діяльності та усіх видів податків.

3. Як економічний показних прибуток характеризує різницю між сукупними доходами і сукупними витратами на виробництво.

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства і його одержання є обов'язковою умовою розширеного відтворення, одною з головних умов його самофінансування та підтримки конкурентоспроможності на ринку.

Для наглядної ілюстрації діяльності закладу ресторанного господарства слід порівняти чистий прибуток - можливий з чистим прибутком - необхідним. Якщо чистий прибуток - необхідний (обрахований при середній рентабельності закладів ресторанного господарства обраного району) виявиться більшим за чистий прибуток - можливий, то цей проект не досягне середньої рентабельності на рівні закладів ресторанного господарства обраного району відповідно, цей проект немає сенсу втілювати. Якщо чистий прибуток - можливий виявиться більшим за чистий прибуток необхідний, то чистий прибуток можливий вибирається за остаточний плановий показник - чистий прибуток - плановий, і, відповідно, є сенс втілювати проект в життя.

Податок на додану вартість розраховується як 1/6 від доходів від реалізації, товарообігу. Діюча ставка податку на додану вартість - 20%. Ставка податку на прибуток підприємства з 01.01.2008 року встановлена у розмірі 25%. Розрахунок інших результативних показників діяльності наведений у табл. 3.29.

ТОпл. =ТОбаз. х І/100

де ТОпл. - товарообіг у плановому році, тис. грн;

ТОбаз. - товарообіг у базисному році, тис. грн.

І - темп росту товарообігу у плановому періоді, %.

Для закладу ресторанного господарства, що проектується, темп росту товарообігу та середньорічний рівень рентабельності визначаємо на основі середнього темпу росту товарообігу та рентабельності аналогічних закладів (ресторан та бар) на житловому масиві Лісовий. Темп росту товарообігу на усі чотири роки вибираємо 10% річних. Рівень рентабельності - 11,92%.

Таблиця 3.30

Планування основних результатів діяльності на перші п'ять років

Роки

Плановий товарообіг

Чистий прибуток

Тис. грн

Середньорічні темпи росту, %

Тис. грн

Рівень рентабельності, %.

Амортизаційні відрахування, тис. грн

1-й рік

12201,7

15%

862,30

11,92%

659,0

2-й рік

14032,0

15%

1672,61

11,92%

659,0

3-й рік

16136,7

15%

1923,50

11,92%

659,0

4-й рік

18557,3

15%

2212,02

11,92%

659,0

5-й рік

21340,8

15%

2543,83

11,92%

659,0

Разом за п'ять років

82268,5

9214,26

3294,9

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства Кременецького району
Кременецький район - адміністративно-територіальна одиниця Тернопільської області України. Площа - 918 км². Районний центр - місто Кременець. Проблема збереження генетичних ресурсів рослинного і тваринного світу, пам‘яток істор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.