Розділи економіки

Підготовка документації для задачі об'єкта в експлуатацію

Планується визначити форму власності проектованого закладу, як «товариство з обмеженою відповідальністю». Детальне обґрунтування форми власності та схеми управління закладом наведено в розділі 3.

Підготовка документації для задачі проектованого закладу в експлуатацію відбувається у такі етапи:

1. Державні технічні комісії призначаються районними та міськими виконкомами місцевих Рада народних депутатів.

В окремих випадках за дорученням виконкомів місцевих Рад народних депутатів державні технічні комісії можуть призначатися місцевими органами Державного архітектурно-будівельного контролю.

Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше за 15 днів після подачі заяви замовником (забудовником) про готовність об'єкта.

2. До складу державних технічних комісій включаються представники замовника, проектувальника, Державної інспекції з ефективного використання газу та організації, яка здійснює будівництво.

При прийнятті в експлуатацію закладу ресторанного господарства до складу технічної комісії додатково включається представник профспілкової організації замовника або експлуатаційної організації.

3. Державні технічні комісії, які призначаються районними та міськими виконкомами Рад народних депутатів, приймають рішення про введення в експлуатацію закладу ресторанного господарства підприємств з кількістю працюючих в одну зміну більше 5 чоловік та виробничих приміщень і цехів площею понад 500 квадратних метрів.

4. Державні технічні комісії, які призначаються за дорученням районних та міських виконкомів Рад народних депутатів органами Державного архітектурного-будівельного контролю, можуть приймати рішення про введення в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення, а також інших об'єктів за винятком зазначених у пункті 3.

5. Головою державної технічної комісії призначається представник органу, який призначив комісію.

6. Державна технічна комісія зобов'язана перевірити:

· відповідність об'єкта затвердженій (погодженій) технічній документації;

· відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт заходів по охороні праці, забезпеченню пожежо- вибухобезпеки, будівельним нормам; окремі конструкції і вузли будівель і споруд;

· наявність виконавчої технічної документації;

· наявність дозволів відповідних служб на підключення об'єкта до мереж водопроводу, гарячого водозабезпечення, каналізації, енергозабезпечення, теплових і газових мереж.

7. Рішення про введення в експлуатацію видається на закінчені будівництвом об'єкти, які підготовлені до експлуатації, та по яких повністю виконані будівельно-монтажні роботи в обсязі, передбаченому проектом.

. Результатом роботи державної технічної комісії є складання і підписання акта держаної технічної комісії, в якому приймається рішення про готовність до введення об'єкта в експлуатацію.

9. Акт державної технічної комісії затверджується органом, який призначив цю комісію.

10. Підписаний та затверджений акт державної технічної комісії є рішенням про готовність до введення в експлуатацію об'єкта, підставою для включення даних про його введення в державну статистичну звітність, а також для оформлення права власності на збудований об'єкт.

11. У випадку, якщо державна технічна комісія дійшла висновку про непідготовленість об'єкта до експлуатації, вона оформляє відмову в рішенні про введення об'єкта в експлуатацію і подає її органу, який призначив комісію і замовнику (забудовнику).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання
Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через ...

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.