Розділи економіки

Динаміка валютного курсу

Найнижчий курс гривні був у 2008 році (526,72 грн), у 2009 році курс гривні зріс на 253,5 грн.

Відносно курсу євро гривня з 2010 року зміцнила своє положення на 2,6 %, а відносно російського рубля - на 4,5 %. (рис 2.5.1., рис.2.5.2.)

Рис. 2.5.1 Динаміка офіційного курсу гривні щодо курсу доларів США та євро

Рис. 2.5.2 Динаміка офіційного курсу гривні щодо рубля

З 2008 по 2011 рр. більшість операцій з купівлі та продажу іноземної валюти здійснювалося в безготівковій формі. У 2011 р. частка операцій з іноземною готівковою валютою зменшилася порівняно з 2010 роком на 5,6 % (табл.2.5.1.).

Таблиця 2.5.1.

Структура операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, 2008 - 2011 рр., %

Рік

Безготівкова іноземна валюта

Готівкова іноземна валюта

2008

75,9

24,1

2009

80,4

19,6

2010

80,7

19,3

2011

86,3

13,7

Висновки до розділу 2

Рівень інфляції в Україні є досить нестабільним і може різко змінюватись, хоча останні роки рівень інфляції в Україні знижується. Для того, щоб стримувати інфляцію необхідно збільшення грошової маси. Зростання обсягу грошової маси повинно забезпечуватись якісними змінами у її структурі, а саме: необхідно розвивати ринок цінних паперів, вдосконалювати банківський сектор, широко застосовуючи пластикові картки. Ці заходи спрямовані на суттєве зменшення готівки у загальному обсязі грошової маси, що дозволить уповільнити інфляційні процеси.

В Україні на даний час спостерігається недостатня забезпеченість господарства грошовими коштами, що є свідченням кризових процесів в економіці України.

Подібні статті по економіці

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.