Розділи економіки

Демографічні показники

Кількість наявного населення України невпинно зменшується, це пов’язано в першу чергу з тим, що кількість померлих переважає над кількістю народжених (природний приріст населення) (табл.2.4.1.) (рис.2.4.1.).

Таблиця 2.4.1.

Кількість наявного населення України за 2008 - 2012 рр.

Рік

Кількість наявного населення, тис. осіб

Всього

Міське

Сільське

2008

46372,7

31777,4

14703,9

2009

46143,7

31668,8

14556,5

2010

45962,9

31524,8

14438,1

2011

45778,5

31441,6

14336,9

2012

45633,6

31380,9

14252,7

Рис.2.4.1 Природний приріст населення 2008 - 2011 рр.

Розглядаючи статево-вікову піраміду населення (рис.2.4.2.) можна сказати, що кількість жіночого населення в Україні переважає, тривалість життя жінок також довша, ніж у чоловіків.

Рис.2.4.2 Статево-вікова піраміда України на початок 2012 року

Найбільша кількість безробітних була зареєстрована в 2008 р. - 844,9 тис. осіб, а найменший у 2011 р. - 482, 8 тис осіб. Це пов’язано з тим, що 2008 року був найвищий рівень інфляції за розглянутий період (рис.2.4.3.).

Рис. 2.4.3 Кількість безробітних (зареєстрованих) з 2008 по 2011 рр., тис. осіб

Подібні статті по економіці

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо
Залізничний транспорт - є складним багатогалузевим господарством з широкою розгалуженою інфраструктурою. В організації та забезпеченні єдиного технологічного процесу залізничних перевезень безпосередньо приймають участь залізниці, дире ...

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.