Розділи економіки

Аналітичний та синтетичний облік необоротних активів

Необоротні активи, як це було зазначено у п.п. 2.2 дипломної роботи можуть надходити на ТОВ «Агроград В» шляхом їхнього придбання за кошти, створення власними силами, як безоплатно отримані або внесені в статутний фонд підприємства. Класифікація необоротних активів у бухгалтерському обліку на відміну від податкової класифікації не пов'язана з нарахуванням амортизації, так як до кожної групи може бути застосовано будь-який з методів її нарахування.

Аналітичний облік необоротних активів здійснюється за кожним інвентарним об’єктом. Формування первісної вартості необоротних активів нами також в процесі дослідження розкрито, тому зупинимося на методиці відображення операцій з необоротними активами в обліку. Як свідчить аналіз форми фінансової звітності ТОВ «Агроград В», на підприємстві обліковуються нематеріальні активи у розмірі 2тис.грн, а саме комп’ютерне забезпечення апарату бухгалтерії 1С:Піілприємство 7.7. Протягом 2011р. змін за даним рядком не спостерігається, а отже наведемо типову кореспонденцію обліку нематеріальних активів.

Таблиця 2.4Типова кореспонденція з обліку нематеріальних активів

Зміст операцій

Дт

Кт

Придбання нематеріального активу

1

Відображено придбання нематеріальних активів за сумою договору

154

631

2

На суму ПДВ

641

631

3

На суму ПДВ на умовах авансової оплати

644

631

4

Відображено понесені витрати на створення нематеріального активу

154

20,22,685

5

Зарахування придбаного об’єкта до складу нематеріальних активів

12

154

Реалізація нематеріального активу

1

На суму доходу (виручки) від реалізації нематеріальних активів

377

742

2

На суму ПДВ

742

641

Зміст операцій

Дт

Кт

3

На суму нарахованого зносу за час використання об’єкта нематеріальних активів

133

12

4

Списання залишкової вартості реалізованого об’єкта нематеріальних активів

286 972

10 286

Ліквідація нематеріального активу

1

На суму зносу, нараховану за час використання об’єкта нематеріальних активів

133

12

2

На суму залишкової вартості ліквідованого об’єкта нематеріальних активів

976

12

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.