Розділи економіки

Факторний аналіз прибутку станції Микитівка

Одним з напрямків аналізу результатів фінансової діяльності є факторний аналіз прибутку, який дає можливість більш детально розглянути вплив кожного фактору на формування прибутку підприємства.

Для факторного аналізу прибутку можна застосувати матричні моделі представлення інформації про головні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, які дозволяють оперативно оцінити досягнуті загальні результати і розкривають перед менеджерами широкі можливості поглибленого факторного аналізу цих показників. Основою такого аналізу служать мультиплікативні моделі, у яких результативний показник представляється у вигляді суми факторів, що його визначають.

Для аналізу факторів, що вплинули на зміну прибутку станції використаємо мультиплікативну модель, що має наступний вигляд:

П = R р. x K ОА x K лікв x ПЗ, (3.4)

де П - прибуток від реалізації;

R р. - рентабельність реалізації;

K ОА - коефіцієнт оборотності оборотних активів;

K лікв - коефіцієнт ліквідності;

ПЗ - поточні зобов’язання.

Формула рентабельності реалізації має наступний вигляд:

де Пр -прибуток від реалізації продукції;

ВР - виручка від реалізації.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів:

де ВР - виручка від реалізації;

ОА - оборотні активи.

Коефіцієнт ліквідності розраховується наступним чином:

де ОА - оборотні активи;

ПЗ - поточні зобов’язання.

Загальна зміна результативного показника буде визначатися сумою змін за рахунок факторів, що входять у його мультиплікативну модель. Вплив кожного фактора на зміну результативного показника оцінюється методом ланцюгових підстановок.

Розглянемо вплив кожного з факторів, який може бути розрахований за формулами:

D R р. = (R р.¹ - R р.°) x K ОА ¹ x K лікв ¹ x ПЗ ¹ (3.8)

D K ОА = R р.° x (K ОА ¹ - K ОА °) x K лікв ¹ x ПЗ ¹ (3.9)

D K лікв = R р.° x K ОА ° x (K лікв ¹ - K лікв °) x ПЗ ¹ (3.10)

D ПЗ = R р.° x K ОА ° x K лікв ° x (ПЗ ¹ - ПЗ °) (3.11)

Загальні зміни показника

D П = D R р. + D K ОА + D K лікв + D ПЗ (3.12)

Занесемо вихідні дані в таблицю 3.3.

За даними таблиці бачимо, що прибуток від реалізації продукції має тенденцію до зменшення. В 2007 році він знизився на 7,5 тис.грн, в 2008 році на27,2 тис.грн, в 2009 році ще на 102,0 тис.грн.

Таблиця 3.3 Динаміка вихідних даних для факторного аналізу прибутку

Показник

2006

2007

2008

2009

Відхилення

2007/2006

2008/2007

2009/2008

прибуток від реалізації продукції

441,6

434,1

406,9

304,9

-7,5

-27,2

-102,0

оборотні активи

208,0

90,1

385,4

1118,5

-117,9

295,3

733,1

поточні зобовязання

562,5

1173,6

1425,8

2058,6

611,1

252,2

632,8

виручка від реалізації

13535,9

18424,3

23433,7

23252,1

4888,4

5009,4

-181,6

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Полиграфия
Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства “Зоря”. Дана те ...

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.