Розділи економіки

Факторний аналіз прибутку станції Микитівка

Одним з напрямків аналізу результатів фінансової діяльності є факторний аналіз прибутку, який дає можливість більш детально розглянути вплив кожного фактору на формування прибутку підприємства.

Для факторного аналізу прибутку можна застосувати матричні моделі представлення інформації про головні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, які дозволяють оперативно оцінити досягнуті загальні результати і розкривають перед менеджерами широкі можливості поглибленого факторного аналізу цих показників. Основою такого аналізу служать мультиплікативні моделі, у яких результативний показник представляється у вигляді суми факторів, що його визначають.

Для аналізу факторів, що вплинули на зміну прибутку станції використаємо мультиплікативну модель, що має наступний вигляд:

П = R р. x K ОА x K лікв x ПЗ, (3.4)

де П - прибуток від реалізації;

R р. - рентабельність реалізації;

K ОА - коефіцієнт оборотності оборотних активів;

K лікв - коефіцієнт ліквідності;

ПЗ - поточні зобов’язання.

Формула рентабельності реалізації має наступний вигляд:

де Пр -прибуток від реалізації продукції;

ВР - виручка від реалізації.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів:

де ВР - виручка від реалізації;

ОА - оборотні активи.

Коефіцієнт ліквідності розраховується наступним чином:

де ОА - оборотні активи;

ПЗ - поточні зобов’язання.

Загальна зміна результативного показника буде визначатися сумою змін за рахунок факторів, що входять у його мультиплікативну модель. Вплив кожного фактора на зміну результативного показника оцінюється методом ланцюгових підстановок.

Розглянемо вплив кожного з факторів, який може бути розрахований за формулами:

D R р. = (R р.¹ - R р.°) x K ОА ¹ x K лікв ¹ x ПЗ ¹ (3.8)

D K ОА = R р.° x (K ОА ¹ - K ОА °) x K лікв ¹ x ПЗ ¹ (3.9)

D K лікв = R р.° x K ОА ° x (K лікв ¹ - K лікв °) x ПЗ ¹ (3.10)

D ПЗ = R р.° x K ОА ° x K лікв ° x (ПЗ ¹ - ПЗ °) (3.11)

Загальні зміни показника

D П = D R р. + D K ОА + D K лікв + D ПЗ (3.12)

Занесемо вихідні дані в таблицю 3.3.

За даними таблиці бачимо, що прибуток від реалізації продукції має тенденцію до зменшення. В 2007 році він знизився на 7,5 тис.грн, в 2008 році на27,2 тис.грн, в 2009 році ще на 102,0 тис.грн.

Таблиця 3.3 Динаміка вихідних даних для факторного аналізу прибутку

Показник

2006

2007

2008

2009

Відхилення

2007/2006

2008/2007

2009/2008

прибуток від реалізації продукції

441,6

434,1

406,9

304,9

-7,5

-27,2

-102,0

оборотні активи

208,0

90,1

385,4

1118,5

-117,9

295,3

733,1

поточні зобовязання

562,5

1173,6

1425,8

2058,6

611,1

252,2

632,8

виручка від реалізації

13535,9

18424,3

23433,7

23252,1

4888,4

5009,4

-181,6

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Комплексна оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ Трембіта
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав суб'єктів господарювання у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану суб'єктів госп ...

Розрахунки з покупцями і замовниками
Актуальність теми. Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині одн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.