Розділи економіки

Структура видатків бюджету України і федерального бюджету США

Назва статей видатків в Україні у 1992 р.

% %

Назва статей видатків фе­дерального бюджету США

% %

Видатки соціального призначення

62,3

Підтримка рівня доходів

40,0

з них

Національна оборона

28,0

— соціальний захист на­селення

23,6

Відсоток за державну за­боргованість

14,0

— соціально-культурна сфера

32,2

Освіта і охорона здоров'я

7,0

Наука

2,8

Сільське господарство, природні ресурси, навко­лишнє середовище

4,0

Народне господарство

11,1

Торгівля, житло, транс­порт

3,0

Утримання армії

8,8

Інші видатки

4,0

Правоохоронні органи

2,1

Подібні статті по економіці

Просторовий розвиток Одеської області
Метою виконання цієї роботи був аналіз просторового розвитку Одеської області. В ході дослідження Одеської області, я зробив аналіз загальних суспільно-економічних тенденцій за останні роки, дослідив перспективи розвитку пріоритетних г ...

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.