Розділи економіки

Структура видатків бюджету України і федерального бюджету США

Назва статей видатків в Україні у 1992 р.

% %

Назва статей видатків фе­дерального бюджету США

% %

Видатки соціального призначення

62,3

Підтримка рівня доходів

40,0

з них

Національна оборона

28,0

— соціальний захист на­селення

23,6

Відсоток за державну за­боргованість

14,0

— соціально-культурна сфера

32,2

Освіта і охорона здоров'я

7,0

Наука

2,8

Сільське господарство, природні ресурси, навко­лишнє середовище

4,0

Народне господарство

11,1

Торгівля, житло, транс­порт

3,0

Утримання армії

8,8

Інші видатки

4,0

Правоохоронні органи

2,1

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Контроль розрахунків по оплаті праці та аналізу трудових ресурсів (на матеріалах Управління пенсійного фонду в Рокитнівському районі)
Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб’єктів господарювання забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.