Розділи економіки

Структура видатків бюджету України і федерального бюджету США

Назва статей видатків в Україні у 1992 р.

% %

Назва статей видатків фе­дерального бюджету США

% %

Видатки соціального призначення

62,3

Підтримка рівня доходів

40,0

з них

Національна оборона

28,0

— соціальний захист на­селення

23,6

Відсоток за державну за­боргованість

14,0

— соціально-культурна сфера

32,2

Освіта і охорона здоров'я

7,0

Наука

2,8

Сільське господарство, природні ресурси, навко­лишнє середовище

4,0

Народне господарство

11,1

Торгівля, житло, транс­порт

3,0

Утримання армії

8,8

Інші видатки

4,0

Правоохоронні органи

2,1

Подібні статті по економіці

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.