Розділи економіки

Структура видатків бюджету України і федерального бюджету США

Назва статей видатків в Україні у 1992 р.

% %

Назва статей видатків фе­дерального бюджету США

% %

Видатки соціального призначення

62,3

Підтримка рівня доходів

40,0

з них

Національна оборона

28,0

— соціальний захист на­селення

23,6

Відсоток за державну за­боргованість

14,0

— соціально-культурна сфера

32,2

Освіта і охорона здоров'я

7,0

Наука

2,8

Сільське господарство, природні ресурси, навко­лишнє середовище

4,0

Народне господарство

11,1

Торгівля, житло, транс­порт

3,0

Утримання армії

8,8

Інші видатки

4,0

Правоохоронні органи

2,1

Подібні статті по економіці

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.