Розділи економіки

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Fantasy Drive за основними критеріями

Актуальність дослідження. ТОВ «FantasyDrive» виробляє солодкі безалкогольні газовані напої. На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове споживання солодких газованих напоїв в Україні перевищило 35 літрів. І зростання ринку триває - в останні роки приріст продажу становив приблизно 8% на рік. Зробивши огляд ринку солодких безалкогольних напоїв та визначивши основні проблеми його розвитку можна зробити висновок, що доцільно організувати виробництво продукції, яка міститиме лише натуральні складники, тому що в теперішній час споживачі при виборі продуктів споживання орієнтуються не лише на доступність, але й на корисність, а головним показником корисності продукції являється відсутність шкідливих для організму консервантів, барвників тощо. Також одним з напрямів успішного функціонування підприємства може слугувати правильна маркетингова політика, завдяки якій підприємство зарекомендує себе на конкурентному ринку, а споживачі дізнаються про всі переваги виробляємої продукції.

Ступінь вивчення. Дослідженнями ринку безалкогольних газованих напоїв займаються різні маркетингові компанії. Дослідження та розглядом фінансових результатів підприємницької діяльності займались велика кількість вчених. Насамперед, це такі, як А.А.Мазаракі, Н.М.Ушакова, В.І.Аранчій, В.А.Сідун, Ю.В.Пономарьова, Н.В.Бутенко, І.А. Бланк та інші [18].

Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування виробництва таким чином, щоб ефективність діяльності підприємства була найвищою, для чого дослідження проводяться як від імені підприємця. Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися і функціонувати у вигляді будь-яких її видів. Традиційно виділяють класичну та інноваційну моделі підприємництва. В курсовій роботі була використана саме класична модель. Класична модель підприємницької діяльності орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства (організації). За такої моделі дії підприємця чітко окреслено (задачі дослідження):

− аналітична оцінка наявних ресурсів;

− виявлення реальних можливостей досягнення поставленої мети бізнесової діяльності;

− використання саме тієї реальної можливості, яка здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від наявних фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Об’єктом дослідження обрано підприємство з виробництва солодкої газованої води.

Предметом дослідження є обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності за основними критеріями.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять комплексний підхід до аналізу результатів господарчої діяльності підприємства; системність у вивченні стану й ефективності функціонування підприємства; сучасні напрацювання провідних наукових шкіл з питань економічної теорії.

Досягнення поставленої мети зумовило застосування таких методів: монографічного - для детального вивчення стану і розвитку організаційно-економічного механізму безалкогольного ринку країни; аналізу й синтезу для деталізації об’єкта дослідження; графічного - для наочного відображення механізмів функціонування виробництва; аналізу ситуації - для оцінки сучасного стану функціонування безалкогольного ринку; розрахунковий - для визначення показників ефективності виробництва.

Робота виконана на 56 аркушах комп'ютерного тексту, включає 53 таблиці, 4 рисунки, 24 формули, містить вступ, три розділи, список використаної літератури, яка включає 19 джерел.

  Подібні статті по економіці

  Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
  Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

  Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
  Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.