Розділи економіки

Природно-ресурсний потенціал області

Одеська область(утворена 27 лютого 1932 року,у складі української РСР) - найбільша за площею область України (її територія складає 33,3 тис. кв. км - 5,5% території України) розташована на крайньому південному заході України, вздовж державних кордонів з Республікою Молдова та Румунією. На півночі межує з Вінницькою областю, на північному сході - з Кіровоградською, на сході - з Миколаївською областю, на півдні та південному сході омивається водами Чорного моря.

Станом на 1 листопада 2012 року населення Одеської області становило 2 млн. 391 тис. 504 особи,що становить 5,25% населення України,рівень урбанізації - 65,9 %. З 1990 року чисельність населення Одеської області скоротилася на 208,5 тис. чол. Природне скорочення останні чотири роки стабілізувалося на рівні 17 тис. чол. Середня тривалість життя по області складає 66,4 року, у тому числі чоловіки - 61,2 року,жінки-71,8року. Середня компактність проживання населення - 71,7 осіб на 1 кв. км. Найбільш густо заселені приміські райони та Задністровська частина області, найменше - центральна та північна частини. За національним складом населення область є однією з багатонаціональних регіонів України. Тут проживають 133 національності та народності. При перевазі українського населення - 62,8%, в області проживають росіяни - 20,7%, болгари - 6,1%, молдовани - 5,0%, гагаузи - 1,1%, євреї - 0,6%, білоруси - 0,5%, вірмени - 0,3%, цигани - 0,2%, поляки - 0,1%, татари - 0,1%, німці - 0,1%, албанці - 0,1%. У статево-віковій структурі населення області переважають жінки. Станом на 1 січня 2011 року чисельність жінок становила 1264,7 тис. осіб (53,2%), чисельність чоловіків становить - 1112,9 тис. осіб (46,8%). В області проживають представники 133 національностей, причому представники не титульного етносу становлять 45 % населення області.

Область розташована на перехресті міжнародних транспортних магістралей із півночі на південь та із заходу на схід, що визначає певним чином спеціалізацію регіону та пріоритети його розвитку.

Територія області розміщена переважно у степовій, частково - лісостеповій природних зонах. Це визначає її високий агровиробничий потенціал та багаті рекреаційні ресурси. Таке положення, разом з тим, зумовлює і негативні риси природи краю, зокрема його маловодність та малу лісистість.

Визначальна особливість природно-ресурсного потенціалу області полягає в наявності величезного і різноманітного рекреаційного та курортного потенціалів: сприятливого клімату, моря, лікувальних грязей та ропи лиманів, піщаних пляжів, мінеральних вод, iсторико-культурних цінностей.

Мінеральні ресурси надр області обмежені. Головне місце серед мінеральних ресурсів займають запаси сировини для промисловості.

Одеська область має обмежену мінерально-сировинну базу як за видами та кількістю ресурсів, так і за їх запасами. В області практично відсутні родовища корисних копалин, які визначають сировинний напрямок розвитку економіки, у першу чергу паливно-енергетичної, металургійної та хімічної сировини. До основних мінерально-сировинних ресурсів, які активно експлуатуються, належать запаси будівельних матеріалів - сировина для виготовлення цементу, стінових матеріалів, керамзитова сировина, будівельні піски тощо. В межах області та прилеглої шельфової зони є також поклади нафти та газу, пов'язані з Переддобруджським прогином Причорноморсько-Кримського нафтогазоносного басейну та нафтогазоносними площами шельфової зони північно-західної частини Чорного моря, зокрема навколо о. Зміїний. Запаси вуглеводневої сировини є недостатньо розвіданими.

Геоекономічне та геополітичне положення Одеської області визначає її активні міжрегіональні зв'язки. Область є членом 6 впливових європейських міжрегіональних організацій: Асамблеї європейських регіонів, Робочої співдружності придунайський країн, Асоціації європейських прикордонних регіонів, Конференції приморських регіонів Європи, Асамблеї виноробних регіонів Європи, єврорегіону "Нижній Дунай". Укладено угоди про співпрацю з 12 регіонами країн Європи, Азії та Російської Федерації.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оцінка економічної і соціальної ефективності господарчої діяльності підприємства
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави ...

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві
Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарюв ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.