Розділи економіки

Передумови, фактори (чинники), принципи формування і функціонування демографічного потенціалу Вінницької області

демографічний економіка вінницький посткризовий

Вінницька область належить до Подільського економічного району, що є давнозаселеною територією із густою мережею населених пунктів. З території регіону тривалий час відбувались активні міграції населення в Росію, Канаду, США, Бразилію. На сьогодні чисельність населення регіону менша, ніж перед Другою світовою війною, і продовжує скорочуватись. Основна причина несприятливих демографічних процесів - від'ємний природний приріст, висока частка людей похилого віку, а також значні обсяги міграції за межі району.

Подільський регіон - найбільш однорідний за етнічною ознакою: частка українців становить близько 95 відсотків. Серед інших національностей виділяються росіяни, поляки та євреї. Проживають вони переважно у містах.

Розселення населення на території району нерівномірне. Більшість населення проживає у селах. Рівень урбанізації на Вінничині найнижчий серед економічних районів України - близько 46 відсотків. Для регіону характерна велика кількість міських поселень (49 міст і 70 містечок (селищ міського типу)), переважно малих. Більшість сільських населених пунктів належать до середніх (500-1000 жителів) та великих (понад 1000).

Економічно активне населення району становить 1,8 млн осіб (45 відсотків від кількості населення). Близько 14 відсотків зайнято у промисловості, майже 30 відсотків у сільському господарстві. Реформування економіки та економічна криза спричинили в регіоні зростання безробіття, рівень якого є найвищим в Україні, а зайнятість найнижча.

Існує кілька основних факторів, що впливають на таку демографічну ситуацію. А саме:

. Фактор політики держави. Політика, яку проводить держава впливає і на економічну ситуацію в країні, і на рівень соціальної захищеності, і на законодавчу підтримку сім'ї та шлюбу.

2. Економічний чинник. Цей фактор впливає на всі демографічні структури і процеси. На думку вчених, частка важких умов життя, погіршення матеріального комфорту складає в загальній картині зниження народжуваності приблизно 30 відсотків. А падіння рівня добробуту і як наслідок погіршення харчування, зростання цін на ліки та медичне обслуговування прямо веде до збільшення смертності.

Економічний чинник впливає також на внутрішню і зовнішню міграцію області, так як розселення населення в чималому ступені залежить від факторів заробітної плати та можливості працевлаштування.

. Фактор соціальної захищеності. Всі верстви населення повинні отримувати від держави соціальний захист, якщо цього не відбувається, то збільшується масштаб зовнішньої міграції, яка призводить до зменшення чисельності населення.

Державі необхідно надавати населенню пенсії, дитячі допомоги, субсидії, пільги. Це не тільки матеріальна допомога, така турбота з боку держави породжує в людях почуття захищеності і впевненості в завтрашньому дні.

. Фактор воєн. Війна є однією з головних причин неприродного зменшення кількості населення. Під час воєн гине величезна кількість людей, ще більше позбавляються здоров'я

. Національний і релігійний фактори.

. Фактор державної та законодавчої захищеності інституту сім'ї та шлюбу. На сьогоднішній день однією з головних складових демографічної кризи є відмова від материнства, що виражається в абортах, відмову від дітей, зречення від батьківства як такого, а також тенденція до створення малодітних сімей. Великий вплив робить втрата серед населення цінностей сім'ї та шлюбу, що виражається в так званих громадянських і гостьових шлюбах, численних розлученнях, позашлюбного народження дітей і т.д. Це відбувається тому, що держава недостатньо приділяє уваги питанням сім'ї та шлюбу. Необхідно відродження інституту сім'ї та шлюбу на державному рівні, всебічна підтримка матерів і батьків, подружжя, дітей і т.д.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.