Розділи економіки

Виробничі ресурси та їх використання

Досліджуване мною господарство ТОВ «Олімп» - підприємство колективної форми власності, яке знаходиться у місті Кам’янка Черкаської області. Відстань до міста Києва - 230 км, до обласного центру м. Черкаси - 60 км. До однієї з головних магістралей в Україні автомагістралей - траси Київ-Дніпропетровськ - відстань становить близько двох кілометрів. Також через місто пролягає залізнична сітка, що дозволяє господарству дешевше перевозити велику кількість продукції, яка може довго зберігатися. Підприємство знаходиться в зоні Лісостепу, де нині середньорічна температура коливається в межах 17°С, а середньорічна кількість опадів - 450-520 мм. Такі природні умови є сприятливими для вирощування зернових культур (пшениця озима, жито, ячмінь ярий, кукурудза), картоплі, цукрових буряків, багаторічних насаджень.

Період активної вегетації починається в третій декаді квітня майже одночасно з безморозним періодом у повітрі. Закінчення цього періоду теж приблизно збігається з початком перших осінніх заморозків у повітрі, тобто в першій декаді жовтня. Тривалість вегетаційного періоду коливається в межах від 155 до 170 днів. Тривалість морозонебезпечного періоду навесні становить 11-15 днів.

Розглянемо забезпечення господарства земельними, трудовими і матеріальними ресурсами.

На відміну від інших галузей економіки, в аграрній сфері земля є одночасно і засобом, і предметом праці, без неї неможливе саме виробництво. Земля значною мірою визначає темпи розвитку і рівень ефективності сільськогосподарського виробництва.

Таблиця 2.1.

Склад і структура сільськогосподарських угідь підприємства

Угіддя

2008 р.

2010 р.

2010 р. у % до 2008 р.

га

%

га

%

Всього с.-г. угідь, га

1165,0

100

1509,0

100

129,5

у т.ч. рілля

1165,0

100

1509,0

100

129,5

Нині у господарстві всього сільськогосподарських угідь налічується 1509 га, що на 29,5 % більше порівняно із 2008 роком, що говорить більше про екстенсивний спосіб ведення господарства, коли розширюється тільки поле діяльності. Вся площа цих угідь використовується під ріллю.

Нинішня світова фінансово-економічна криза, що позначається негативними тенденціями соціально-економічного розвитку (трудова міграція, ріст безробіття, несвоєчасність виплати заробітної плати тощо), загострила проблеми аграрних підприємств України.

Подолання негативної соціально-економічної ситуації на селі потребує здійснення наукових досліджень щодо пошуку оптимального сценарію розвитку аграрних підприємств із метою забезпечення ефективного використання їх персоналу, що сприятиме підвищенню продуктивності праці, оптимізації зайнятості працівників, нарощуванню обсягів сільськогосподарського виробництва тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Нормування праці на підприємсті
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.