Розділи економіки

Недоліки лінійної структури керування

ринковий ліквідність керування фінансовий

У другому розділі ми вже визначили організаційну структуру керування ПАТ «Птахофабрика Південна» - лінійна організаційна структура.

Ця структура характерна для невеликих підприємств, яким і є наше товариство, але вона має ряд недоліків, які ми розглянемо нижче та розробимо пропозиції, направлені на підвищення ефективності методів керування діяльністю підприємства.

Недоліки:

- Відсутність ланок, що займаються питаннями стратегічного планування;

- У роботі керівників практично всіх рівнів оперативні проблеми (поточні) домінує над стратегічними;

- Перевантаження управлінців верхнього рівня;

- Тенденція до тяганини і перекладання відповідальності при вирішенні проблем, що вимагають участі декількох підрозділів;

- Мала гнучкість і пристосовність до зміни ситуації;

- Критерії ефективності і якості роботи підрозділів і організації в цілому - різні;

- Тенденція до формалізації оцінки ефективності і якості роботи підрозділів приводить зазвичай до виникнення атмосфери страху і роз'єднаності;

- Велике число "поверхів управління" між працівниками, що випускають продукцію, і особою, що приймає рішення;

- Підвищена залежність результатів роботи організації від кваліфікації, особистих і ділових якостей вищих управлінців.

Причинами вищевикладених недоліків є:

· Питання стратегічного планування -в першу чергу питання керівника;

· Недостатнє делегування повноважень нижчестоячим рівням. Питання в межах їх компетенції вони повинні вирішувати самостійно;

· Відсутність горизонтальних зв'язків;

· Виключення з оцінок ефективності і якості роботи підрозділів економічних чинників, заміна їх суб'єктивними;

Для того, щоб роботу підприємства можна було назвати ефективною, треба розробити деякі пропозиції, які трошки змінять та модернізують існуючу структуру керування підприємством.

Подібні статті по економіці

Система обліку, контролю і аналізу ефективності використання необоротних активів підприємства
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності виробленої продукції та наданих послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм госп ...

Процес формування, побудови та створення підприємства
В сучасному світі стрімкого розвитку ринкових відносин слово "підприємство" давно здобуло звичного змісту. Кожен охочий може стати підприємцем здійснивши декілька операцій на ринку, що принесли певний прибуток. Не важко просто володіти стат ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.