Розділи економіки

Моделі макроекономічної політики у відкритій економіці

Макроекономічна політика - це курс дій, що приймається та дотримується урядом країни. Макроекономічна політика має такі напрямки: зовнішня, внутрішня; соціальна, інноваційна, інвестиційна тощо.

Вирізняють такі проблеми макроекономічної політики: забезпечення ефективного функціонування економіки; повна зайнятість; мінімальний рівень інфляції; перерозподіл доходів; забезпечення стійкого економічного зростання держави; регулювання макроекономічних процесів відкритої економіки тощо [8, с.70].

Об’єктом макроекономічного аналізу виступає економічна система в цілому та її агреговані параметри. Макроекономічна система - це взаємопов’язана система зв’язків між економікою в цілому та її господарськими суб’єктами.

Мета державного управління в “донезалежний” період полягала в ефективному запровадженні програм, що сформовано в рамках політичного процесу. Існує декілька теоретичних підходів до вивчення державної економічної політики [2, с.25], що дозволяє з різних позицій і поглядів здійснити її загальний аналіз.

Найважливіші підходи до вивчення державної економічної політики представлені науковими теоріями ( табл. 1).

Таблиця 1.

Назва теорії

Основні положення

1) інституціоналізм

розглядає державну економічну політику як результат діяльності державних інститутів (уряд, парламент, бюрократія, судові органи та ін.).

2) концепція політичного процесу

подає державну економічну політику як результат політичної діяльності, що має певні рівні й етапи у процесі розв’язання суспільних проблем.

3) теорія груп

оцінює державну економічну політику як результат групової боротьби, конфлікт між різними групами в суспільності й уряді;

4) теорія раціоналізму

розглядає державну економічну політику як результат діяльності щодо досягнення оптимальних суспільних цілей на підставі розроблених технологій управління;

5) теорія гри

державна економічна політика як раціональний вибір у конкурентній боротьбі двох найвпливовіших сторін у суспільстві або уряді;

6) теорія суспільного вибору

державна політика як результат діяльності індивідів, яка виходить з усвідомлення власних інтересів і прийняття відповідних рішень для досягнення вигоди;

7) теорія відкритих систем

державна економічна політика як наслідок відповіді політичної системи на запити й потреби відповідних структур і чинників зовнішнього середовища.

Державне управління спирається на аналіз політики, сформовану тактику, стратегічні цілі та враховує світові глобальні тенденції економічного розвитку. Аналіз макроекономічної політики - це комплекс аналітичних процедур, що спрямований на одержання поради або вироблення стратегії щодо майбутніх дій. За Д. Веймером і Е. Вайнінгом, аналіз державної (макроекономічної) політики - це порада щодо державних рішень (дій), орієнтована на клієнта й базована на суспільних цінностях” [4, с.125-156].

У теперішній час у світі сформувалось три провідні системи планування та регулювання: північно-американська (США, Канада), азіатська (Японія та Південна Корея), європейська (Франція та Швеція). Лідером у прогнозуванні є США. Прогнозування в США вважається однією з важливіших форм регулювання економіки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Проблема легалізації доходів на ринку капіталу
Сучасний розвиток української економіки неможливий без її послідовної інтеграції до міжнародних фінансових відносин. Тому сьогодні здійснюються активні кроки, спрямовані на приведення різних сфер народного господарства у відповідність ...

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.