Розділи економіки

Макроекономіка та економічна політика України

* Прогноз (песимістичний сценарій)

макроекономічний розвиток ціна депозит

Згідно з даними Національного банку в 2012 р. збалансована грошово-кредитна політика держави сприяла утриманню низького рівня інфляції. При цьому спостерігалися зниження середньозважених ставок, розширення ресурсної бази банків і збільшення залишків за депозитами та кредитами.

Загальний обсяг залишків банківських депозитів торік зріс на 15,8% до 566,3 млрд. грн. Депозити у національній валюті збільшилися на 13,6%, в іноземній - на 18,7%, що відбулося за рахунок приросту коштів як фізичних осіб (на 19,1%) до 366,2 млрд. грн., так і юридичних (на 10,2%) до 200,1 млрд. грн. [5].

Українська економіка буде неспроможна забезпечити достойний добробут громадян, якщо залишатиметься поза світовим конкурентним середовищем, вилученою із глобалізованих світогосподарських зв’язків. Уряд до ключових своїх завдань відносить якнайширше залучення інвестиційних капіталів, які стануть джерелом нових знань, технологій і принципів управління, підвищення зайнятості.

Україна у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2012/2013 поліпшила свої позиції відразу на 9 пунктів і зайняла 73 місце серед 144 країн світу, які досліджувалися. Позиція України підвищується другий рік поспіль (після падіння на 17 пунктів у 2009-2010 роках) і досягла до кризового рівня.

Проте Україна все ще залишається у групі країн, які не досягли хоча б середнього показника конкурентоспроможності, і значно відстає від розвинених держав. Враховуючи, що економіка України є промислово-аграрною, і, для задоволення суспільних потреб має забезпечувати виробництво продукції з переважно високою часткою доданої вартості - такий стан є неприйнятним [6].

Отже, для покращення макроекономічної ситуації в країні влада повинна застосовувати певні заходи. А саме: удосконалювати чинні тарифні системи у сферах природних монополій, формувати механізм та процедури проведення оцінки стану і перспектив розвитку малого та середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки, розробляти та впроваджувати новітні технології, спрямовані на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки, забезпечувати підтримки оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме економічному розвитку країни. Враховуючи це, подальше економічне зростання в Україні є можливим і перспективним.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Малий бізнес - основа розвитку економіки в ринкових умовах
Значення малого бізнесу в розвитку економіки є досить значним. Особливо це стосується України, оскільки за умов слабкого росту виробництва, населення мусить вдаватися до самоорганізації своєї зайнятості. А відкриття власної справи - єдиний вихід в от ...

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.