Розділи економіки

Макроекономіка та економічна політика України

* Прогноз (песимістичний сценарій)

макроекономічний розвиток ціна депозит

Згідно з даними Національного банку в 2012 р. збалансована грошово-кредитна політика держави сприяла утриманню низького рівня інфляції. При цьому спостерігалися зниження середньозважених ставок, розширення ресурсної бази банків і збільшення залишків за депозитами та кредитами.

Загальний обсяг залишків банківських депозитів торік зріс на 15,8% до 566,3 млрд. грн. Депозити у національній валюті збільшилися на 13,6%, в іноземній - на 18,7%, що відбулося за рахунок приросту коштів як фізичних осіб (на 19,1%) до 366,2 млрд. грн., так і юридичних (на 10,2%) до 200,1 млрд. грн. [5].

Українська економіка буде неспроможна забезпечити достойний добробут громадян, якщо залишатиметься поза світовим конкурентним середовищем, вилученою із глобалізованих світогосподарських зв’язків. Уряд до ключових своїх завдань відносить якнайширше залучення інвестиційних капіталів, які стануть джерелом нових знань, технологій і принципів управління, підвищення зайнятості.

Україна у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2012/2013 поліпшила свої позиції відразу на 9 пунктів і зайняла 73 місце серед 144 країн світу, які досліджувалися. Позиція України підвищується другий рік поспіль (після падіння на 17 пунктів у 2009-2010 роках) і досягла до кризового рівня.

Проте Україна все ще залишається у групі країн, які не досягли хоча б середнього показника конкурентоспроможності, і значно відстає від розвинених держав. Враховуючи, що економіка України є промислово-аграрною, і, для задоволення суспільних потреб має забезпечувати виробництво продукції з переважно високою часткою доданої вартості - такий стан є неприйнятним [6].

Отже, для покращення макроекономічної ситуації в країні влада повинна застосовувати певні заходи. А саме: удосконалювати чинні тарифні системи у сферах природних монополій, формувати механізм та процедури проведення оцінки стану і перспектив розвитку малого та середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки, розробляти та впроваджувати новітні технології, спрямовані на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки, забезпечувати підтримки оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме економічному розвитку країни. Враховуючи це, подальше економічне зростання в Україні є можливим і перспективним.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Системи та методи мотивації трудової діяльності на підприємствах
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Сис ...

Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг
Значення ливарного виробництва в промисловості надзвичайно велике: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з най ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.