Розділи економіки

Макроекономіка та економічна політика України

Макроекономічна нестабільність та значна регіональна диференціація є основними характеристиками економічного розвитку України за останнє десятиріччя. Україна є країною з порівняно відсталою економікою. Саме це суттєво ускладнює прогнозування макроекономічних тенденцій та унеможливлює розробку довгострокових економічних програм і стратегій. Тому аналіз макроекономічних показників та виявлення чинників, що на них впливає залишається не тільки актуальним, а й вкрай необхідним. Успішне реформування української економіки , перш за все, залежить від правильного визначення пріоритетів і напрямків вдосконалення макроекономічної політики. Суть проблеми якої полягає у низькій ефективності її засобів, відсутності впливу на реальні економічні показники: темп зростання ВВП, рівень зайнятості, обсяги інвестицій тощо [7].

Дослідження основних макроекономічних показників та оцінку взаємозв’язків між ними проводили з метою виявлення тенденцій розвитку економіки України здійснили українські науковці: Гейц В.М., Жаліло Я.А., Бабанін О.С., Белінська Я.В. та ін., а також Вєршинін С.В., Лобунець В.І. [1, 2, 3, 4]. А праці таких вчених як Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, П.Самуельсон, М. Фрідмен, Дж. Р. Хікс, Є. Хансен, Р. Манделл, Е. Долан, Дж. Сакс, К. Макконнелл, Г. Менк`ю, В. Леонтьєв, Я. Корнаї, Л. Абалкін та інші свідчать про відсутність єдиного погляду на шляхи досягнення стабільності і рівноваги засобами макроекономічної політики. Це ставить економістів перед необхідністю переосмислення багатьох теоретичних концепцій і розробки нових положень, які б сприяли досягненню стабільності в умовах ринку.

Формування стратегії економічного розвитку країни має базуватися на прогнозуванні макроекономічних тенденцій, що зумовлює необхідність систематичного відстеження динаміки основних макроекономічних показників в Україні. У 2012 р. В Україні вперше за останні роки була зафіксована дефляція. Однак на цьому фоні відбулося падіння промислового виробництва ( в порівнянні з попереднім роком). У свою чергу, на грошово-кредитному ринку спостерігалися тенденції до зростання обсягів депозитів та кредитів. Згідно з даними Державної служби статистики за січень-грудень 2012 р. Індекс споживчих цін в Україні становив 99,8%, а Індекс цін виробників промислової продукції - 100,3%.

Наприкінці минулого року Державна служба статистики оприлюднила показники динаміки ВВП України у ІІІ кварталі 2012 р. Так номінальний ВВП становив 392,08 млрд. грн., а реальний ВВП у порівнянні з ІІІ кварталом 2011 р. становив 98,7%.

Таблиця 1

Макроекономічні показники 2010-2012 рр. та прогноз на 2013-2014 рр.

Показники

2010

2011

2012

2013*

2014*

ВВП номінальний (млрд.грн.)

1082,6

1316,6

392,08

1687,8

1854,1

Реальний ВВП, %

104,1

105,2

98,7%

104,5

104,2

Індекс споживчих цін (%)

109,1%

104,6%

99,8%

105,9%

105,0%

Індекс цін виробників (%)

118,7%

114,2%

100,3%

106,3%

105,5%

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.