Розділи економіки

Макроекономіка та економічна політика України

Макроекономічна нестабільність та значна регіональна диференціація є основними характеристиками економічного розвитку України за останнє десятиріччя. Україна є країною з порівняно відсталою економікою. Саме це суттєво ускладнює прогнозування макроекономічних тенденцій та унеможливлює розробку довгострокових економічних програм і стратегій. Тому аналіз макроекономічних показників та виявлення чинників, що на них впливає залишається не тільки актуальним, а й вкрай необхідним. Успішне реформування української економіки , перш за все, залежить від правильного визначення пріоритетів і напрямків вдосконалення макроекономічної політики. Суть проблеми якої полягає у низькій ефективності її засобів, відсутності впливу на реальні економічні показники: темп зростання ВВП, рівень зайнятості, обсяги інвестицій тощо [7].

Дослідження основних макроекономічних показників та оцінку взаємозв’язків між ними проводили з метою виявлення тенденцій розвитку економіки України здійснили українські науковці: Гейц В.М., Жаліло Я.А., Бабанін О.С., Белінська Я.В. та ін., а також Вєршинін С.В., Лобунець В.І. [1, 2, 3, 4]. А праці таких вчених як Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, П.Самуельсон, М. Фрідмен, Дж. Р. Хікс, Є. Хансен, Р. Манделл, Е. Долан, Дж. Сакс, К. Макконнелл, Г. Менк`ю, В. Леонтьєв, Я. Корнаї, Л. Абалкін та інші свідчать про відсутність єдиного погляду на шляхи досягнення стабільності і рівноваги засобами макроекономічної політики. Це ставить економістів перед необхідністю переосмислення багатьох теоретичних концепцій і розробки нових положень, які б сприяли досягненню стабільності в умовах ринку.

Формування стратегії економічного розвитку країни має базуватися на прогнозуванні макроекономічних тенденцій, що зумовлює необхідність систематичного відстеження динаміки основних макроекономічних показників в Україні. У 2012 р. В Україні вперше за останні роки була зафіксована дефляція. Однак на цьому фоні відбулося падіння промислового виробництва ( в порівнянні з попереднім роком). У свою чергу, на грошово-кредитному ринку спостерігалися тенденції до зростання обсягів депозитів та кредитів. Згідно з даними Державної служби статистики за січень-грудень 2012 р. Індекс споживчих цін в Україні становив 99,8%, а Індекс цін виробників промислової продукції - 100,3%.

Наприкінці минулого року Державна служба статистики оприлюднила показники динаміки ВВП України у ІІІ кварталі 2012 р. Так номінальний ВВП становив 392,08 млрд. грн., а реальний ВВП у порівнянні з ІІІ кварталом 2011 р. становив 98,7%.

Таблиця 1

Макроекономічні показники 2010-2012 рр. та прогноз на 2013-2014 рр.

Показники

2010

2011

2012

2013*

2014*

ВВП номінальний (млрд.грн.)

1082,6

1316,6

392,08

1687,8

1854,1

Реальний ВВП, %

104,1

105,2

98,7%

104,5

104,2

Індекс споживчих цін (%)

109,1%

104,6%

99,8%

105,9%

105,0%

Індекс цін виробників (%)

118,7%

114,2%

100,3%

106,3%

105,5%

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Лісовий комплекс України
Підприємства лісовиробничого комплексу зайняті заготівлею, механічною та хімічною переробкою деревини та інших лісових багатств. Основними його галузями є лісове господарство, власне лісова промисловість або лісозаготівельна, а також ...

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.