Розділи економіки

Техніка безпеки

Приміщення відділу за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом відноситься до категорії приміщень без підвищеної небезпеки, тому що відносна вологість і температура повітря в ньому не перевищують нормативних значень, повітря мало запилене.

На обладнаних у відповідності до ергономічних вимог робочих столах розташовано робоче обладнання. Монітори знаходяться на відстані 70 см від очей користувача. Ширина проходів між робочими столами не менше 1,5 м, що відповідає вимогам безпеки. Робоче обладнання нове.

Все електрообладнання, яке є в приміщенні, працює від мережі 50 Гц, 220 В. Для захисту працівників від ураження електричним струмом електрообладнання заземлене. Захисне заземлення реалізується за допомогою спеціальної мережі, підключеної до комп’ютерів, принтера і ксерокса, яка з’єднана з системою заземлення всієї будівлі.

Електропроводка проведена в подвійній ізоляції під штукатуркою, що також зменшує ймовірність ураження працівників електричним струмом. У приміщенні встановлено 10 розеток на відстані не менше 0,2 м від підлоги під напругою 220 В.

Відповідно до "Типового положення про навчання з питань охорони праці" всі працівники підприємства проходять обов’язкове навчання з питань охорони праці в формі інструктажів, правил надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки і дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж, стихійних лих.

Відповідальним за техніку безпеки на підприємстві є інженер з техніки безпеки. В 2011 році випадків травматизму на підприємстві не було. Цей факт свідчить про дотримання підприємством вимог відносно забезпечення безпечних умов праці робітників.

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Високотехнологічні галузі промисловості є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності. Тому одним із основних завдань сучасної д ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.