Розділи економіки

Теоретичні аспекти роботи

Виробнича потужність спадає. Згідно з даними за 2012 рік кількість лав, що вибули перевищила кількість введених до роботи лав. Багато шахт вибуває із ладу через свою технічну неспроможність, і, як наслідок, - економічну нерентабельність.

Дуже високий фактор травматизму, як наслідок - перевищений коефіцієнт травмування та кількість захворювань професійного спрямування.

Продуктивність праці (за 2012 рік) перевищила плановий показник на 10,8%. Чисельність працівників зменшується, заробітна плата на незадовільному рівні.

Станом на 01.01.2010 р. загальна дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств Мінвуглепрому склала 2507,5 млн. грн., їх кредиторська заборгованість - відповідно 10826,1 млн. гривень.

Порівняно з відповідним періодом 2008 року дебіторська заборгованість збільшилась на 662,1 млн. грн., а кредиторська - відповідно на 2190,5 млн. гривень.

Усі вище згадані показники ще раз свідчать про необхідність негайної реструктуризації вугільної промисловості України та негайних урядових дій.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Організація енергопостачання кар’єра
кар’єр енергетичний ресурс Сучасні кар’єри - великі споживачі енергетичних ресурсів. В виробничій собівартості енергетичні затрати складають 8 - 15%. Для організації енергопостачання на кар’єрах створюється енергетичне господарство. Е ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.