Розділи економіки

Теоретичні аспекти роботи

За січень-грудень 2012 року підпорядкованими підприємствами введено в експлуатацію 96 нових лав (17,2 км очисної лінії), робота ще 26 лав тимчасово призупинена. За 2012 рік вибуло з експлуатації 142 лави (23,1 км очисної лінії), в т.ч. у зв’язку з відпрацюванням - 106 лав (18,3 км очисної лінії).

Навантаження на діючий очисний вибій становить: завдання 790 т на добу (реально в 2007 р. 742 т на добу).

Продуктивність праці одного робітника з видобутку вугілля на державних підприємствах за 2013 рік склала 21,5 тонн, перевищивши плановий показник (19,4 тонни на одного працюючого) на 10,8%.

Середня глибина розробки вугільних пластів - понад 720 м. Близько 20% шахт працюють на горизонті 1000-1400 м.

Середня товщина вугільного пласта - близько 1 м. У Донбасі близько 85% вугілля укладено в пластах потужністю до 1,2 м.

Залягання пластів: пологе (65%) і крутоспадне (35%).

Фактори небезпеки: 90% шахт небезпечні через метан, 60% - через вибухи вугільного пилу; 45% - через раптові викиди; 22% - через самозаймання вугілля. У 2002 р. коефіцієнт травмування складав на 1 млн т - 26,7 осіб, коефіцієнт смертельного травматизму - 3,3 особи. Кількість професійних захворювань - 56 тис. осіб.

Людський потенціал вугільної галузі. За останні 16 років чисельність працівників у галузі зменшилася на 640 тис. осіб (74% загальної кількості) і сьогодні складає близько 224 тис. осіб.

Оплата праці гірняків. У 2002 р. середня заробітна плата українського шахтаря по Мінвуглепрому складала 564 грн (прожитковий мінімум на той час - 365 грн), у 2007 р. середня заробітна плата українського шахтаря - менше 2000 грн. Серед 14 перших вуглевидобувних країн - це один із найнижчих показників. У 2008 році відбулося зростання середньої заробітної плати на 18% - до 2683 грн.

Станом на 01.01.2010 р. загальна дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств Мінвуглепрому склала 2507,5 млн. грн., їх кредиторська заборгованість - відповідно 10826,1 млн. гривень.

Порівняно з відповідним періодом 2008 року дебіторська заборгованість збільшилась на 662,1 млн. грн., а кредиторська - відповідно на 2190,5 млн. гривень.

Рис. 1. - Відхилення дебіторської заборгованості з 2007 по 2010 рр.

В середньому у 2009 р. ціна 1 тонни товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, склала 442 грн. 03 коп. Порівняно з 2008 р. тонна товарної продукції вугільних підприємств подешевшала на 18 грн. 60 копійок.

Рис. 2. Ціна товарної продукції

Збитки від випуску товарної продукції державними вугільними підприємствами у 2009 р., без урахування коштів державної підтримки, склали 7045,3 млн. грн., збільшившись порівняно з 2008 р. на 3023,7 млн. гривень.

Прострочена заборгованість з оплати праці працівників державних вугледобувних підприємств (з нарахуваннями) станом на 01.01.10 р. склала 2317,4 млн. грн., у тому числі 0,4 млн. грн. - заборгованість перед працівниками.

На кінець грудня 2009 року загальна сума недофінансування з загального фонду Державного бюджету склала 25,8 млн. грн.

Починаючи з 1991 року Україна поступово перетворилася з експортера вугілля в імпортера, що пов’язано зі зниженням якості вугілля (збільшення вмісту сірки). На сьогоднішній день країна змушена імпортувати вугілля у зв’язку з недостатнім обсягом видобутку вугілля газової групи (для потреб ТЕС) та коксівного вугілля (для металургійної промисловості) і низької якості останнього через високий вміст сірки. Основними постачальниками є Росія (близько 97%) та Казахстан. У 2005 році в Україну було завезено 7,7 млн. тон вугілля в той час як експорт становив лише 5 млн. тон. В енергетичній стратегії заплановано збільшити імпорт в основному коксівного вугілля до 14,6 млн. тон до 2030, але припинити експорт.

Рис. 3. Прогноз видобутку імпорту та експорту вугілля

Таким чином ми можемо підвести підсумки:

Згідно з офіційними даними Міністерства вугільної промисловості України:

В 2013 р видобули вугілля на 4,1% або на 2 млн 993,9 тис. тонн більше, ніж в 2012 році і це на 15,4% перевищує плановий показник.

Найбільших показників видобутку в 2013 році досягли підприємства Волинської області, де приріст становив 21,4% (101,7 тис. тонн) до рівня 2012 року, Дніпропетровської області - 9,5% (1 млн 310,9 тис. тонн) та Луганської області - 5% (1 млн 401,5 тис. тонн). Найгірше минулого року спрацювали вугледобувні підприємства Львівської області, де скорочення обсягів видобутку досягло 4,6% (126,7 тис. тонн) порівняно з 2012 роком та підприємства підпорядковані Міненерговугілля Донецької області - 1,9% (348,9 тис. тонн).

Шахтний фонд з 1991 р зазнає змін, і не в кращий бік: на травень 2010 р. нараховувалося 160 шахт. У 1991 р. нараховувалось 276 шахт.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.