Розділи економіки

Вибір системи управління збутовими запасами

Припустимо, що в місяці в середньому 20 робочих днів ( в році - 240 днів), та що добовий попит протягом місяця є постійним. Визначаємо оптимальний розмір партії за даними:

Витрати на постачання - 14,2 грн./замовлення;

Витрати на утримання запасу - 2 грн.

Річне споживання - 2040 т.

Оптимальний розмір партії визначаємо за формулою:

, (3.6)

де - оптимальний розмір партії, т.;- об’єм річної потреби, т.;

А - витрати на постачання, грн.;- витрати на утримання запасу, грн.

Таким чином,

= 170 т.

Якщо при рішенні задачі припустити, що гарантійний запас дорівнює 150т., а час виконання замовлення 5 днів, то максимально бажаний запас (як суми оптимального розміру та гарантійного запасу) буде дорівнювати 320 т.

Очікуване добове споживання продукції, т., дорівнює: 2040/240 = 8,5 т.

Оптимальний об’єм заказу дорівнює 170 т., тому найбільш сприятливий інтервал (дні) між замовленнями складає: (240*170)/2040 = 20 дн.

Тому перша точка поповнення замовлення буде знаходитися в кінці п’ятнадцятого дня, а останні точки замовлення йдуть з інтервалом в 20 днів.

Дія системи з фіксованим інтервалом між постачаннями відображено у табл. 3.14.

Таблиця 3.14 Рівні запасу продукції при фіксованому інтервалі між замовленнями

Точка замовлення, дн. Дз

Точка поповнення запасів, дн. Дпз

Об’єм замовлення, т. Оз

Рівні запасів

Точка замовлення, Тз

Перед поповненням запасу, Уп

Після поповнення запасу, Уз

15

-

87,5

275,0

260

320,0

35

21

102,5

287,0

267,5

347,5

55

41

117,5

295,0

270,0

370,0

75

61

132,5

297,0

267,5

387,5

95

81

144,5

295,0

260,0

400,0

135

121

177,5

274,0

229,0

409,0

155

141

192,5

256,0

206,5

406,5

175

161

207,5

234,0

179,0

399,0

195

181

223,0

206,0

146,5

386,5

215

201

237,5

174,0

190,5

369,5

235

221

252,5

137,0

67,0

347,0

-

241

-

-

-

319,0

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Роль держави в економіці
Головна мета курсової роботи — розкриття співвідношення між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Йдеться про одну із найскладніших проблем, яку кожна ...

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.