Розділи економіки

Вибір системи управління збутовими запасами

Таким чином за даними табл. 3.14 мінімальний рівень запасу змінюється від 67 т. до 270 т. Це говорить про те, що для системи з фіксованим інтервалом достатнім є гарантійний запас, який дорівнює 87,59 т.

Для розрахунку рівнів запасу продукції при фіксованому інтервалі між замовленнями використовуємо такі формули:

1. рівень запасу після його поповнення, т.:

Уз = Qопт + Зг . (3.7)

2. рівень запасу перед його поповненням, т.:

Уп = Уз - Сп . (3.8)

3. рівень запасу у точці замовлення, т.:

Тз = Уп + Сдоб*Дп . (3.9)

4. об’єм замовлення, т.:

Оз = Уз - (Тз - Пд*Дп) . (3.10)

де Уз - рівень запасу після його поповнення, т.;

Qопт - оптимальний розмір замовлення,т.;

Зг - гарантійний запас,т.;

Уп - рівень запасу перед його поповненням, т.;

Сп - місячний попит, т.;

Тз - рівень запасу у точці замовлення, т.;

Сдоб - добовий попит, т.;

Дп - час виконання замовлення, дн. (за даними розрахунків дорівнює 5);

Пд - очікуване добове споживання, т. (за даними розрахунків - 8,5 т).

Кожна з моделей управління запасами має свої преваги та недоліки. Модель з фіксованим розміром замовлення потребує постійного обліку поточного запасу на складі, що призводить к збільшенню витрат на її використання. Але максимально бажаний запас та гарантійний запас в цій моделі має менший розмір. Модель з фіксованим інтервалом часу потребує лише періодичного контролю кількості запасу, що спрощує процедуру використання моделі й скорочення операційних витрат. Це однією перевагою цієї моделі те, що є можливість замовляти ресурси практично в будь-яких об’ємах, при чому витрати на оформлення замовлення не зростають.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.