Розділи економіки

Вибір системи управління збутовими запасами

При управлінні збутовими запасами потрібно відповісти на питання: час поповнення запасу та визначення розміру замовлення на поповнення. Кожне рішення, яке приймається при управлінні запасами підприємством незалежно від складності системи постачання, пов’язане з питаннями: скільки замовляти та коли замовляти. Для вирішення цих питань необхідно обрати систему управління запасами, а саме:

1. система управління запасами з фіксованим розміром замовлення, яка є класичною моделлю управління запасами;

2. система управління запасами з фіксованим інтервалом між замовленнями (система з постійним рівнем запасу).

Ключовим параметром моделі управління запаси з фіксованим розміром замовлення є розмір замовлення, який зафіксовано та не змінюється при умовах руху запасу. Ця модель гарантує бездефіцитне обслуговування потреби в умовах визначеності (в умовах постійного споживання).

У моделі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, замовлення роблять в певні моменти часу між якими існує певний інтервал.

При виборі системи управління запасами повинні враховуватися зміни попиту. При збільшенні попиту перевага віддається системі з фіксованим розміром замовлення. Але у цьому випадку гарантійний запас повинен або постійно зростати зі збільшенням попиту, або повинен розраховуватися таким чином, щоб забезпечувався необхідний захист від дефіциту при максимальному попиті на продукцію та захисту на випадок більш низьких рівнів попиту. Таким чином, якщо підприємство при управлінні запасами віддає перевагу цій системі, то з ростом попиту замовлення стають більш частішими, тому що темпи попиту підвищуються та споживання в період терміну виконання замовлення теж збільшується. Таким чином, підприємство повинно бути забезпечене більшим об’ємом гарантійного запасу.

Системи управління запасами мають певні параметри, які представлено у табл. 3.13.

Таблиця 3.13 Системи управління запасами та їх регулюючі параметри

Система управління запасами

Регулюючі параметри

Оцінка параметру

Система з фіксованим розміром замовлення

Точка замовлення

1. Фіксований рівень запасу, при зменшенні до якого організується підготовка наступної партії сировини; 2. Розмір партії поставки

Розмір замовлення

1.

Система з фіксованою періодичністю замовлення

Максимальний рівень запасу

1. Ці параметри є постійними величинами; 2. Змінюються лише розмір партії

Тривалість періоду повтору замовлення

В системі з фіксованим інтервалом спостерігається послідовне зростання об’єму замовлення й гарантійного запасу. Сутність методу з фіксованим інтервалом полягає в тому, що через рівні проміжки часу відбувається перевірка стану запасів. Якщо на момент цієї перевірки величина наявного запасу менша або дорівнює мінімальному рівню запасу, то подається замовлення, розмір якого дорівнює різниці між максимальним рівнем запасу, до якого здійснюється поповнення запасу, та фактичним рівнем запасу на момент перевірки. Таким чином, якщо немає будь-яких сильних аргументів за вибір системи з фіксованим інтервалом, то в умовах зростання попиту необхідно віддати перевагу системі управління запасами з фіксованим інтервалом.

Дію цієї системи управління запасами при наявності певної тенденції зміни попиту розглянемо на прикладі товарної позиції "Крупа горох цільний". Дані попиту представлено у табл. 3.14.

Таблиця 3.14 Дані споживання товарної позиції "Крупа горох цільний" за 2011 р.

Місяць

Споживання, т.

Кількість робочих днів

Середнє добове споживання, т. [2/3]

Січень

60

20

3

Лютий

80

20

4

Березень

100

20

5

Квітень

120

20

6

Травень

140

20

7

Червень

160

20

8

Липень

180

20

9

Серпень

200

20

10

Вересень

220

20

11

Жовтень

240

20

12

Листопад

260

20

13

Грудень

280

20

14

Всього

2040

240

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.