Розділи економіки

Теоретико-методичні підходи дослідження регіонального розвитку внутрішньої торгівлі

Територіальна організація торговельного обслуговування - це процес просторово-ієрархічної локалізації закладів торгівлі у взаємозв’язку з розселенням, соціальними, економічними, природними, технологічними та іншими факторами і структурами управління, які виконують конкретні функції в суспільному відтворенні.

Дослідження регіональних відмінностей у рівнях розвитку закладів торгівлі, їх типах і видах, обсягах торговельного обслуговування, структурі товарообороту полягає у визначенні закономірностей, принципів і факторів організації торгівлі, формуванні регіональних територіальних торговельних систем і її елементів.

Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки і трансформаційних процесах, які стосуються всієї економічної системи країни та її адміністративних одиниць, втратили чинність наступні закономірності, що діяли при командно-адміністративній системі господарювання: рівномірність, планомірність, пропорційність, гармонійність. Також впродовж економічної кризи не спостерігалось і не підтверджувалося статистичними даними вдосконалення структури товарообороту (до 1997 р.), випереджаючі темпи зростання його у сільській місцевості та мінімізація витрат часу на купівлю товарів ( або територіальна доступність закладів і підприємств), вирівнювання регіональних рівнів торговельного обслуговування населення.

Сучасні закономірності територіальної організації торгівлі обумовлюються дією законів вартості, конкуренції, концентрації, а конкурентоспроможність товару стає головним фактором розвитку і розміщення торгівлі. В сучасних умовах зросло значення таких закономірностей як комплексності у торговельному обслуговуванні, концентрації торговельних підприємств різних форм і видів на конкретній території, поєднанні підприємств торгівлі з іншими дозвільницькими, тематичними, культурними закладами.

Отже, можна констатувати що на сучасному етапі розвитку торгівлі в Україні об`єктивними закономірностями розвитку торговельної сфери є:

1. Залежність рівня торговельного обслуговування від економічного рівня розвитку регіону.

2. Зростання регіональних обсягів товарообороту як взагалі, так і на душу населення.

. Зростання значення ринків у торговельному обслуговуванні населення.

. Комплексна концентрація торговельних підприємств різних видів на конкретній території.

. Поєднання офіційно фіксованих зон обслуговування із зонами, що формуються.

. Підвищення ролі міст у торговельному обслуговуванні населення країни, і в першу чергу м. Києва.

. Збільшення території торговельних майданчиків та ринків і погіршення санітарних умов продажу товарів широкого вжитку.

Дія об’єктивних закономірностей у практичній торговельній діяльності реалізується через низку принципів розміщення підприємств. Принципи територіальної організації торгівлі можна поділити на загальні і специфічні.

Перші відображають ефективність територіальної організації:

· територіальної доступності:

· оптимальності, що забезпечує ефективність торговельної діяльності;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.