Розділи економіки

Аналіз та оцінка забезпеченості й структури кадрів на підприємстві

Таблиця 2.4. Чисельність основних і допоміжних робітників*[9; c.12]

Категорії робітників

План

Фактично

Минулий період

Відхилення (+, -)

к-сть осіб

% до заг. к-сті

к-сть осіб

% до заг. к-сті

к-сть осіб

% до заг. к-сті

від плану

від минулого періоду

Робітники, усього осіб

520

100

530

100

479

100

+10

+51

- основні

425

81,7

436

82,3

384

80,2

+11

+52

- допоміжні

95

18,3

94

17,7

95

19,8

-1

-1

З таблиці 2.4 бачимо, що питома вага робітників зросла проти планової на 0,6% (82,3 - 81,7), а проти минулого періоду на 2,1% (82,3 - 80,2). Підвищення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки супроводжується зростання продуктивності праці. Вплив зміни питомої ваги основних робітників у загальній їх чисельності на виробіток одного робітника визначається діленням різниці між фактичною і плановою питомою вагою основних робітників на планову питому вагу основних робітників: (82,3 - 81,7) : 81,7 ∙ 100 = 0,73% .

Завдяки підвищенню питомої ваги основних робітників у загальній їх чисельності продуктивність праці одного основного робітника збільшилась на 0,73%.

Відповідним етап аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху.

Склад працівників постійно змінюється у зв’язку із скороченням штату, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням їх на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв’язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку те перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для пошуків нової роботи.

Отже, оборот робочої сили поділяють на необхідний, що відбувається з об’єктивних причин, які не залежать від адміністрації підприємства, та надмірний, який вимагає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатню високу кваліфікацію, у зв’язку з рішенням судових органів і інше.

На практиці має місце і зворотне явище - недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства.

Про це свідчить зростання кількості працівників пенсійного віку.

Дані для аналізу руху робочої сили підприємства наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Рух робочої сили на підприємстві*[9; c.14]

Показник

Минулий період

Звітній період

Відхилення

абсолютне (+;-)

%

1. Середньоспискова чисельність працівників

548

602

+54

+9,85

2. Прийняття на роботу нових працівників протягом року

122

81

-41

-33,4

3. Вибуло працівників у т.ч. з причини:

53

63

+10

+18,87

а) призов до армії, вибуття на навчання, вихід на пенсію та з інших причин, передбачених законом

4

-

-

-

б) з власного бажання

11

9

-2

-18,18

в) звільнення за порушення трудової дисципліни

-

-

4. Коефіцієнт обороту: - з приймання, % - зі звільненням

22,3 9,8

13,5 10,5

-8,8 -0,7

-39,5 +7,1

5. Коефіцієнт плинності кадрів, %

2,0

1,5

-0,5

-2,5

6. Коефіцієнт загального обороту, %

31,9

23,9

-8

-25,1

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Комплексна оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ Трембіта
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав суб'єктів господарювання у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану суб'єктів госп ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.