Розділи економіки

Рентабельність виробництва окремих видів продукції

Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства, який в загальному вигляді визначається як процентне співвідношення прибутку і витрат.

Розглянемо рівень рентабельності товарної продукції у таблицях 14,15.

Таблиця 14

Рівень рентабельності товарної продукції (по заданому варіанту)

№ п/п

Вид продукції

Кількість продукції, ц

Ціна реалізації 1 ц продукції, грн.

Виручка від реалізації, тис. грн.

Собівартість 1 ц, грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

Рівень рентабельності %

виробленої

реалізованої

1)

2)

3)

4)

5)= 3*4 /1000

6)

7)= 3*6/ 100 0

8) =5-7

9) =8/7 *100

1

Зернові - всього

72051,95

33071,8

110,4

3651,1

61,3

2027,3

1623,8

80,0

2

в т.ч. озима пшениця

45605

29232,8

125,4

3665,8

54,8

1601,9

2063,9

128,28

3

Соняшник

5998,48

5542,5

146,6

812,5

76,3

422,8

389,7

92,2

4

Овочі

1319,04

1064,4

108,2

115,2

67,1

71,4

43,8

61,3

5

Всього по рослинництву

Х

Х

Х

4578,8

Х

2521,5

2057,3

81,6

6

Молоко

37092,0

30118,7

76,6

2307,0

77,3

2328,2

-21,2

-0,9

7

М'ясо ВРХ

3751,4

3387,5

286,7

971,2

329,8

1117,2

-146

-13,0

8

М'ясо свиней

1545,9

1083,6

688,7

746,3

563,4

610,5

135,8

22,2

9

М'ясо овець

292,9

236,4

296,5

70,0

334,7

79,1

-9,1

-11,5

10

М'ясо птиці

158,7

151,2

365,8

55,3

263,4

39,8

15,5

38,9

11

Шерсть овець

295,1

272,4

1325,8

361,1

1845,1

502,6

-141,5

-28,1

12

Яйця

481,6

458,0

163,4

74,8

155,6

71,3

3,5

4,9

13

Всього по тваринництву

Х

Х

Х

4585,7

Х

4748,7

-163

-3,4

14

Всього по господарству

Х

Х

Х

9164,5

Х

7270,2

1894,3

78,2

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.