Розділи економіки

Рентабельність виробництва окремих видів продукції

Проаналізувавши дані таблиці, слід сказати, що рівень рентабельності по рослинництву склав 81,6%, воно є найбільш рентабельним, а саме - озима пшениця. По тваринництву рівень рентабельності склав -3,4% . Всього по господарству рівень рентабельності складає 78,2%. Господарству треба розробляти план по підвищенню рентабельності товарної продукції. Для цього треба збільшити виробництво продукції і зменшити затрати. Це відбувається шляхом механізації виробничих процесів, покращення спеціалізації підприємств, раціонального використання основних і оборотних фондів, впровадження нових технологій, покращення організації та оплати праці, підвищення якості продукції.

Таблиця 15

Рівень рентабельності товарної продукції (по заданому варіанту)

№ п/п

Вид продукції

Кількість продукції, ц

Ціна реалізації 1 ц продукції, грн.

Виручка від реалізації, тис. грн.

Виробнича собівартість 1 ц, грн.

Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Операційний прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

Рівень рентабельності, %

Рівень рентабельності продажів, %

виробленої

реалізованої

1)

2)

3)

4)

5)= 3*4 /1000

6)

7)=(6)*Б091/ 100) + 6)

8)= 3*7 /1000

9) =5-8

10) =9/8 *100

11) =9/5*100

1

Зернові, всього

72051,95

33071,85

110,4

3651,13

61,3

67,68

2238,30

1412,83

0,63

38,70

2

в т.ч. озима пшениця

45605,0

29232,81

125,4

3665,80

54,8

60,50

1768,59

1897,21

107,27

51,75

3

Соняшник

5998,48

5542,60

146,6

812,55

76,3

84,24

466,91

345,64

74,03

42,54

4

Овочі

13190,4

10644,65

108,2

1151,75

67,1

74,08

788,54

363,21

46,06

31,54

5

Всього по рослинництву

Х

Х

Х

5615,43

Х

Х

4795,43

4018,89

227,99

164,53

6

Молоко

37092,0

30118,70

76,6

2307,09

77,3

85,34

2570,33

-263,24

-10,24

-11,41

7

М'ясо ВРХ

3751,8

3387,88

286,7

971,31

329,8

364,10

1233,53

-262,22

-21,26

-27,0

8

М'ясо свиней

1545,9

1083,68

688,7

746,33

563,4

621,99

674,04

72,29

10,72

9,69

9

М'ясо овець

292,9

236,37

296,5

70,08

334,7

369,51

87,34

-17,26

-19,76

-24,63

10

М'ясо птиці

158,7

151,24

365,8

55,32

263,4

290,79

43,97

11,35

25,81

20,52

11

Шерсть овець

295,1

272,08

1325,8

360,72

1845,1

2036,99

554,22

-193,5

-34,91

-53,64

12

Яйця

481,63

458,03

163,4

74,84

155,6

171,78

78,68

-3,84

-4,88

-5,13

13

Всього по тваринництву

Х

Х

Х

4585,70

Х

Х

5242,11

-262,74

-54,52

-37,96

14

Всього по господарству

Х

Х

Х

10201,13

Х

Х

10037,54

4281,63

173,47

126,57

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Оцінка та аналіз діяльності ПАТ Полтавакондитер
Передкваліфікаційна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед захистом бакалаврських робіт. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.