Розділи економіки

Безробіття в Україні

Громадяни України хочуть почути від керівників країни правду: «Скільки громадян змушені виживати без роботи?» Влада у відповідь оперує цифрами, які дуже далекі від правди.

Уряд не визнає, що саме через відсутність роботи 7 мільйонів наших співвітчизників виїхали за кордон на заробітки. Він не включає до складу безробітних ні 2 мільйони селян, які живуть лише із присадибного господарства, ні тих, котрі працюють на «чверть ставки», ні тих, що мають тимчасові підробітки. За допомогою статистичного шахрайства нам демонструють фальшиве благополуччя, яке приховує справжній масштаб безробіття.

У країнах, де влада чесна зі своїми громадянами, безробітними вважаються всі, хто хоче працювати й не може знайти роботу. У Росії таких - 9,2%, у Польщі - 19,2%, у Чехії - 7,8%, в Італії - 8,2%, у Португалії - 8,7%. В Україні декларується рівень безробіття у 3,6%, і влада запевняє громадян, що відбувається небачене в Європі «економічне диво». Рівень безробіття ми можемо наглядно бачити на Додатку № 2

Рисунок 1.2. Безробіття у різних країнах

Уряд правління в Україні звітує, що 2009 року економіка зросла на 14 %. Але робочих місць побільшало тільки на 1%.

Рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах України. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний для західних областей республіки - Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Найнижчі показники рівня безробіття склалися в Одеській області, м. Києві та Севастополі. Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових робочих місць у західних областях і природному прирості населення рівень безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої гостроти.

Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку. Тим більше, що значна частина населення зараз перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості. Лише чисельність працюючих в режимі неповного робочого тижня (дня) перевищує 2 млн. чоловік. Впровадження ринкових реформ повинно мати чітке узгодження з розробкою загальнодержавними та місцевими органами влади запобіжних заходів щодо зайнятості населення. Основні показники економічної активності населення, ми можемо бачити в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Основні показники економічної активності населення за 1998-2009рр

рік

Зайняті у віці 15-70 років-всього, тис.осіб1)

в тому числі

Безробітні (за методологією МОП) у віці 15-70 років-всього, тис.осіб 1)

в тому числі

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

1

2

3

4

5

6

7

1998

24125,1

12132,6

11992,5

1437,0

631,3

805,7

1

2

3

4

5

6

7

1999

24114,0

11981,3

12132,7

1997,5

940,3

1057,2

2000

23755,5

12124,0

11631,5

2330,1

1113,2

1216,9

2001

22998,4

11757,6

11240,8

2937,1

1422,0

1515,1

2002

19947,8

9904,1

10043,7

2614,3

1267,8

1346,5

2003

20175,0

9856,9

10318,1

2655,8

1298,4

1357,4

2004

19971,5

9794,8

10176,7

2455,0

1192,0

1263,0

2005

20091,2

9901,3

10189,9

2140,7

1034,2

1106,5

2006

20163,0

9963,6

10199,7

2008,0

952,3

1055,7

2007

20295,7

10006,9

10288,8

1906,7

905,1

1001,6

2008

20680,0

10075,5

10604,5

1600,8

738,3

862,5

2009

20982,9

10098,3

1056,3

1876,9

896,5

964,2

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.