Розділи економіки

Перевірка повноти і своєчасності сплати податку на прибуток на підприємстві ПАТ «Червона Зірка»

Наступний етап перевірки полягає у перевірці дотримання законодавства щодо повноти та своєчасності сплати податку на прибуток.

Результати перевірки своєчасності подання податкової декларації з податку на прибуток підприємства ПАТ «Червона Зірка» в Кіровоградську ОДПІ оформлені в Робочому документі податкового ревізора-інспектора, який наведений у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Робочий документ податкового ревізора-інспектора з перевірки своєчасності подання податкової декларації з податку на прибуток підприємства ПАТ «Червона Зірка» в Кіровоградську ОДПІ

Строк здачі Декларації з податку на прибуток підприємства за рік

Фактичний строк здачі Декларації з податку на прибуток підприємства

Порушення

До 21 лютого 2010 року включно До 21 лютого 2011 року включно

17 лютого 2010 року 15 лютого 2011 року

Не встановлено. Подано у встановлені ПКУ строки

Податковим інспектором було з’ясовано, що ПАТ «Червона Зірка» вчасно подало податкову декларацію з податку на прибуток підприємств в Кіровоградську обласну державну податкову інспекцію.

Результати перевірки своєчасності сплати податку оформлені в Робочому документі податкового ревізора-інспектора, який наведений у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Робочий документ податкового ревізора-інспектора з перевірки своєчасності сплати податку на прибуток підприємства до бюджету ПАТ «Червона Зірка»

Строк сплати податку на прибуток до бюджету, визначений ПКУ

Фактичний строк сплати податку на прибуток до бюджету

Порушення (+)

З 11 лютого по 21 лютого 2010 року включно З 11 лютого по 21 лютого 2011 року включно

17 лютого 2010 року 15 лютого 2011 року

- -

Щодо своєчасності сплати податку на прибуток до бюджету, то згідно ПКУ податок на прибуток сплачується щокварталу протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

За результатами перевірки своєчасності сплати податку податковим інспектором порушень не виявлено.

Таблиця 2.12

Робочий документ податкового ревізора-інспектора з перевірки повноти перерахування сум податку на прибуток підприємства до бюджету ПАТ «Червона Зірка» за рік 2010-2011

Податковий період

сума нарахованого податку, грн.

Сума перерахованого податку до бюджету,грн.

Порушення (+)

За рік 2010 року За рік 2011 року

4159 4614

4159 4614

- -

За результатами перевірки перерахування сум податку на прибуток до бюджету податковим ревізором-інспектором порушень не виявлено (дані таблиці 2.12).

Подібні статті по економіці

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.