Розділи економіки

Діагностика фінансового стану підприємства

Таблиця Основні показники фінансово - господарської діяльності ТОВ „Беркана-С”

Найменування показників

Од. виміру

2009 рік

2010 рік

Відхилення, (+,-)

Темп зміни, %

Товарообіг

у поточних цінах

тис. грн.

14886,2

17239,1

2352,9

115,8

у порівняних цінах

11833,2

13703,6

1870,3

115,8

Доход від реалізації без ПДВ

у сумі

тис.грн.

3661,7

3338,4

-323,3

91,2

у % до товарообігу

%

24,6

19,4

-5,2

78,7

Витрати обігу

у сумі

тис.грн.

2753,5

3655,3

901,8

132,8

у % до товарообігу

%

18,5

21,2

2,7

114,6

Прибуток (збиток) від реалізації

тис.грн.

908,2

-316,9

-1225,1

-34,9

Рівень рентабельності

%

6,1

-1,8

-7,9

-30,1

Інші доходи

тис.грн.

0,0

1518,1

1518,1

1518,1

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

тис.грн.

404,3

727,9

323,6

180,0

Рівень рентабельності

%

2,7

4,2

1,5

155,5

Чистий прибуток

тис.грн.

303,2

545,9

242,7

180,0

Рівень рентабельності

%

2,0

3,2

1,1

155,5

Среднеоблікова чисельність працівників

чіл.

95,0

96,0

1,0

101,1

Продуктивність праці

тис.грн.

156,7

179,6

22,9

114,6

Фонд заробітної плати

тис.грн.

665,7

947,9

282,2

142,4

Середня заробітна плата 1-го працівника в рік

грн.

583,9

822,8

238,9

140,9

Середня вартість основних фондів

тис.грн.

7184,9

7807,9

623,0

108,7

Фондовіддача

грн

2,1

2,2

0,1

106,6

Середня вартість оборотних коштів

тис.грн.

5426,3

4451,2

-975,1

82,0

Коефіцієнт обіговості оборотних активів

у разах

0,4

0,3

-0,1

70,8

Сер.річна вартість НОА

тис.грн.

7184,90

7807,85

622,95

108,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток внутрішньої торгівлі України
З переходом України до ринкової економіки в усіх сферах діяльності, в тому числі й торговельній, відбуваються суттєві перетворення. Роздержавлення й приватизація торговельних підприємств сприяли створенню конкурентного середовища в то ...

Затрати виробництва, ціна і прибуток
Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з ва ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.